Tips för boende

Du kan minska din exponering för luftföroreningar och dina symtom genom vardagliga val. I hurdant bostadsområde bor du? Bor du nära en livligt trafikerad väg? Var är du ute och rör på dig? Hurdan är ventilationen hemma? Använder du din eldstad på rätt sätt?

För de flesta orsakar luftföroreningskoncentrationerna i Finland inte betydande hälsorisker. Vissa människor är mer känsliga än andra för luftföroreningarnas effekter. På grund av sjukdom eller ålder lider en del av befolkningen mer av luftföroreningar än genomsnittet. De som är mest känsliga för hälsorisker från luftföroreningar är små barn och äldre människor, samt personer med andnings- och hjärtsjukdomar.

 

Hur kan du bedöma luftkvaliteten?

På de här sidorna hittar du tips för hur du kan bedöma luftkvaliteten i ditt bostadsområde och hur du kan minska din exponering för luftföroreningar.

Bedöm luftkvaliteten i ditt område
Luftföroreningarnas hälsoskador
Luftkvalitet i olika miljöer
Hur minskar du din exponering för luftföroreningar?
Vedeldning försämrar luftkvaliteten
Luftkvaliteten i huvudstadsregionen och på andra platser

Tilläggsuppgifter

 

Information om luftföroreningar (Institutet för hälsa och välfärd)

Information om pollenstatus (Åbo universitet)

Information om exponering minskning genom filtrering (Andningsförbundet)

Information om astma på finska (Allergia-, Iho- ja Astmaliitto)