Tips för boende

Du kan minska din exponering för luftföroreningar och dina symtom genom vardagliga val. I hurdant bostadsområde bor du? Bor du nära en livligt trafikerad väg? Var är du ute och rör på dig? Hurdan är ventilationen hemma? Använder du din eldstad på rätt sätt?

För de flesta orsakar luftföroreningskoncentrationerna i Finland inte betydande hälsorisker. Vissa människor är mer känsliga än andra för luftföroreningarnas effekter. På grund av sjukdom eller ålder lider en del av befolkningen mer av luftföroreningar än genomsnittet. De som är mest känsliga för hälsorisker från luftföroreningar är små barn och äldre människor, samt personer med andnings- och hjärtsjukdomar.