Luftkvalitetskarta

Se på kartan hurdan luften är där du befinner dig just nu.

Du kan också kontrollera hur luftkvaliteten kommer att förändras under de närmaste timmarna på den plats du väljer.

På kartan kan du se:

 • Luftkvalitetsindex
 • Inandningsbara partiklar (PM10)
 • Finpartiklar (PM2,5)
 • Kvävedioxid (NO2
 • Ozon (O3)
 • Svart kol (BC)
 • Partiklarnas lungdeponerade ytarea (LDSA)

Luftkvalitetskartan bygger på en modellering som kombinerar bland annat uppgifter från mätning av luftkvalitet, väderlek, utsläpp (vägtrafik, fartygstrafik, vedeldning, energiproduktion), markanvändning och fjärrtransport av luftföroreningar från områden utanför landets gränser. De mest exakta uppgifterna i modelleringen gäller avgaser, medan uppgifterna om gatudamm och utsläpp från vedeldning är osäkrare. Därför är det möjligt att kartan i vissa fall antyder att luftkvaliteten är betydligt bättre eller sämre än den i verkligheten är.

Om du vill kan du spara en kortlänk till luftkvalitetskartan:
Då visas endast luftkvalitetskartan utan texter och anvisningar. Om kartan inte laddas ordentligt, ska du tömma webbläsarens minne och försöka på nytt.

Hur använder och tolkar jag luftkvalitetskartan?

Luftkvalitetskartan visar luftkvaliteten med hjälp av ett luftkvalitetsindex

 • På luftkvalitetskartans högra sida finns en färgbalk som beskriver luftkvaliteten:

VäripalkkiNettisivuilleSv.jpg

 • Luftkvalitetskartan visar alltid nuläget. Genom att flytta på den vita cirkeln i kartans övre kant kan du se hurdan luftkvaliteten har varit, eller hurdan den kommer att bli under de närmaste timmarna. Du kan se läget en timme i gången från nuläget och cirka 12 timmar bakåt och cirka 24 timmar framåt.
 • Du kan låta luftkvalitetskartan lokalisera dig. Uppe i högra hörnet på kartan hittar du en lokaliseringsknapp. Klicka på den så hittar kartan var du befinner dig.
 • Du kan granska luftkvaliteten på större eller mindre områden genom att klicka på plus- eller minustecknet i kartans övre vänstra hörn. När du har zoomat in, kan du även se byggnaderna. Byggnaderna syns inte när luftkvalitetskartan för hela regionen visas.
 • Du hittar olika typer av luftföroreningar genom att klicka på minustecknet uppe i högra hörnet. Då får du fram en lista över olika typer av luftföroreningar. Längst ner hittar du dessutom en länk till anvisningarna, där du hittar mer detaljerad information on luftkvalitetskartan.
 • När du har valt någon av luftföroreningarna kan du se dess halt vid färgändringspunkten på färgskalan vid kartans högra kant.
 • Om du för kursorn ovanpå värdena i färgskalan får du se haltens enhet μg/m3 och förkortningen för den valda luftföroreningen på kartan (PM10, PM2.5, NO2, O3, BC, LDSA).
 • Genom att gå igenom kartorna för olika luftföroreningar ser du vilken förorening som mest inverkar på luftkvaliteten vid den valda tidpunkten.

Så här kan du ta fram luftkvalitetskurvan för en vald plats i ett popup-fönster

Genom att klicka på vilken plats som helst på luftkvalitetskartan får du fram ett popup-fönster som visar luftkvaliteten. Det här funktionen fungerar endast när du har zoomat in så nära att du ser byggnaderna.

 • Popup-fönstret visar luftkvaliteten på den plats du har valt i form av en kurva som sträcker sig 12 timmar bakåt och 24 timmar framåt från nuläget.
 • Nuläget illustreras med en svart vertikal balk.
 • Popup-fönstret kan stängas genom att klicka på krysset uppe till höger.
 • Popup-fönstret visas endast när du först har zoomat in så att du ser byggnaderna. Det visas inte när man betraktar hela regionen.
 • Luftkvaliteten inne i byggnaderna visas inte.
 • Du kan också öppna ett popup-fönster för olika luftföroreningar (PM10, PM2.5, NO2, O3, BC, LDSA).
 • Även på popup-fönstrets färgskala ser du halten för den luftförorening du har valt vid den punkt där färgen byts.