Hur minskar du din exponering för luftföroreningar?

En sluttande gata som omges av byggnader. Vid kanten av gatan står bilar parkerade. I bakgrunden syns även en spårvagn och intill gatan finns några träd som har slagit ut sina löv. På trottoaren går vuxna och barn med ryggen mot åskådaren.

Du utsätts för luftföroreningar både inomhus och utomhus. Exponeringen för luftföroreningar är ju högre desto högre föroreningskoncentrationen i andningsluften är och desto längre du andas förorenad luft. Området där du bor och kvaliteten på inneluften har en avgörande effekt på din hälsa. När du flyttar fattar du samtidigt ett viktigt beslut om din exponering för luftföroreningar.

Särskilt de som rör sig och bor i stadskärnor och i andra hårt trafikerade områden utsätts för luftföroreningar. Redan ett kvarter från huvudleden är luften renare och din exponering för t.ex. finpartiklar minskar med ca 25 procent. Även i småhusområden kan röken från vedeldning avsevärt öka exponeringen för luftföroreningar. En stor del av gas- och partikelformiga skadliga ämnen i uteluften tar sig in i byggnader.

Finpartiklar är den mest skadliga luftföroreningen för människan och sprider sig lätt in i inomhusluften. Du är mest utsatt för föroreningar hemma, eftersom du tillbringar större delen av dygnet där. Tillfälliga föroreningstoppar, till exempel på en busshållplats, kan däremot orsaka omedelbara symtom, men de har liten effekt på den totala exponeringen.

Användning av eldstäder orsakar rök, dvs. utsläpp i luften. I synnerhet vid förbränning av avfall eller våt ved, väller det ut rikligt med partiklar, kolmonoxid och kolväte från skorstenen. Dessa är skadliga för människans hälsa och minskar även trivseln. Du kan själv påverka hur rent veden brinner. Allt är baserat på vedens kvalitet och hur torr den är. Även en gammal eldstad kan användas skickligt och därmed minska mängden föroreningar som bildas.

Så här minskar du din exponering för luftföroreningar:

 • Följ upp luftkvaliteten i ditt bostadsområde och vid de rutter du använder.
 • Välj en renare rutt där du rör dig.
 • Undvik utomhusaktiviteter längs hårt trafikerade gator och leder, särskilt under rusningstid.
 • Undvik hård fysisk ansträngning i områden med mycket trafik.
 • Om luftkvaliteten i uteluften är dålig, förflytta dig till en plats med renare luft, till exempel inomhus.
 • I minusgrader kan du värma upp din andningsluft med en luftvärmare för andningsluft eller en halsduk. Detta minskar skadlig växelverkan mellan föroreningar och kall luft.
 • Undvik att vädra din bostad genom fönstret särskilt under rusningstid, om bostaden ligger i ett livligt trafikerat område.
 • Högkvalitativa tilluftsfilter för hem och bilar minskar effektivt mängden inandningsbart damm. Filtren bör underhållas regelbundet.
 • I bilen kan du koppla på luftkonditioneringens innercirkulation i de dammigaste områdena.
 • Använd eldstaden skickligt.

När luftkvaliteten försämras

 • Om du får symtom, behandla och medicinera dem.
 • Förflytta dig till renare luft inomhus eller längre bort från trafiken.
 • Undvik ansträngande fysiska aktiviteter utomhus.
 • Följ hur situationen utvecklas.

Om luftkvaliteten försämras kraftigt, informerar vi de boende utan dröjsmål.

Med dina val påverkar du kvaliteten på andningsluften

Trafik

 • Föredra cykling, promenader och kollektivtrafik.
 • Välj en bil med låga utsläpp.
 • Förvärm bilmotorn när temperaturen sjunker under +5 °C.
 • Undvik tomgång.
 • Om möjligt, kör utanför rusningstider och -platser.
 • Använd en ekonomisk körstil.
 • Använd luftkonditioneringens innercirkulation i bilen, om du kör i rusningstider.

Gatudamm

 • Flytta din bil bort från en gata som ska rengöras.
 • Använd en förutseende körstil och favorisera friktionsdäck.
 • Byt till sommardäck i tid.
 • Undvik onödig körning.
 • Använd kollektivtrafiken. Cykla och gå.
 • Använd tvättad och siktad sandningsgrus.
 • Ta alltid bort sanden när den är våt.
 • Använd inte en lövblåsare för sandborttagning.
 • Om du inte själv sköter gården, påverka skötseln i ditt husbolag.

Vedeldning

 • Använd torr och ren ved.
 • Bränn inte avfall eller återvinningsbart material.
 • Undvik pyreldning, dvs. att elda ved med för lite luft. Bra förbränning kräver tillräckligt med luft.
 • Lär dig hur vädret påverkar rökbeteendet.
 • Kontrollera vindriktningen innan du tänder elden så att du inte röker ut dina grannar.