Luftkvaliteten nu

Du kan följa luftkvaliteten i huvudstadsregionen och Nyland i realtid på vår webbplats. I vår karttjänst kan du se luftkvaliteten exakt där du är eller på den plats dit du är på väg. Du kan också kontrollera hur luftkvaliteten förändras under de närmaste timmarna. Enligt internationella jämförelser är luftkvaliteten i Finland bra, men luftföroreningarna kan då och då minska luftkvaliteten även här. I huvudstadsregionen försämras luftkvaliteten av gatudamm, trafikavgaser, luftföroreningar från annat håll, damm från byggplatser och vedeldning i småhusområden.

Aktuellt

Se också