Mätstationerna för luftkvalitet i huvudstadsregionen

Var mäts luftkvaliteten?

Vi följer kontinuerligt luftkvaliteten vid 11 mätstationer på olika ställen i huvudstadsregionen. Mätstationerna är märkta på kartan nedan. Några av mätstationerna för luftkvalitet är permanenta (Helsingfors centrum, Backasgatan, Botby och Berghäll i Helsingfors, Alberga och Luk i Esbo samt Dickursby i Vanda) och vissa stationer flyttar vi varje eller vartannat år. År 2021 finns de flyttbara mätstationerna i Tölö tull och Skatudden i Helsingfors, vid Västerleden i Mattby i Esbo och i Rödsand i Vanda. De permanenta mätstationerna är på samma plats varje år, så deras mätresultat visar utvecklingen av luftkvaliteten. Med hjälp av de flyttbara stationerna kan vi mäta luftkvaliteten på flera olika områden.

Vi mäter luftkvaliteten i olika typer av miljöer, såsom områden med trafik och vedeldning, samt på avstånd från trafiken och andra utsläppskällor i Berghäll och Luk.

ilmanlaatuasemat_paakaupunkiseutu_2021_SV.jpg
År 2021 mäts luftkvaliteten i livligt trafikerade områden i Helsingfors centrum (Mannerheimvägen 5), Tölö tull (Mannerheimvägen 55-57), Backasgatan (Backasgatan 50), Alberga (Läkkisepänkuja 1, Esbo), Dickursby (Neilikkatie 3, Vanda) och vid Västerleden i Mattby i Esbo samt i småhusområden i Botby (Hucklestigen, Helsingfors) och Rödsand (Syrenvägen, Vanda), i hamnområdet i Skatudden och i bakgrundsplatser i Berghäll (stadsbakrundstation Braheplan, Helsingfors) och i Luk (Lukvägen, Esbo, regional bakgrundstation).

Luftkvalitetens mätstationer har flera mätinstrument för mätning av flera typer av luftföroreningar. Förutom vid mätstationerna mäts luftkvaliteten också på flera platser med mindre, individuella mätinstrument. Med hjälp av passiva insamlare har man till exempel mätt trafikens inverkan på luftkvaliteten på flera hundra olika platser. Mätresultaten kan ses i HRM:s karttjänst .

Vedeldningens inverkan på småhusområdenas luftkvalitet mäts inte bara vid mätstationerna, utan även med hjälp av enskilda insamlare och analysatorer (LDSA- och PAH-mätresultat). I Helsingfors, Esbo och Vanda mäter vi också dammnivåerna från byggplatser och trafikleder på vissa ställen längs huvudvägarna.