Mätstationerna för luftkvalitet i huvudstadsregionen

Mätstation för luftkvaliteten vid Braheplan i Berghäll. I bakgrunden lövträd i höstfärger. Mätstationen har färggranna illustrationer av skrattande växter, ett fönster med seglande moln samt en person med synligt svalg och lungor.

Var mäts luftkvaliteten?

Vi följer kontinuerligt luftkvaliteten vid 11 mätstationer på olika ställen i huvudstadsregionen. Mätstationerna är märkta på kartan nedan. Några av mätstationerna för luftkvalitet är permanenta (Helsingfors centrum, Backasgatan, Botby och Berghäll i Helsingfors, Alberga och Luk i Esbo samt Dickursby i Vanda) och vissa stationer flyttar vi varje eller vartannat år.

År 2024 finns det flyttbara mätstationer i Industrigatan och Nordsjö hamn i Helsingfors, i Fågelberga i Esbo och vid Tavastehusleden i Gruvsta i Vanda. De permanenta mätstationerna är på samma plats varje år, så deras mätresultat visar utvecklingen av luftkvaliteten. Med hjälp av de flyttbara stationerna kan vi mäta luftkvaliteten på flera olika områden.

Vi mäter luftkvaliteten i olika typer av miljöer, såsom områden med trafik och vedeldning, samt på avstånd från trafiken och andra utsläppskällor i Berghäll och Luk. Resultaten från varje mätstationer kan användas för att uppskatta luftkvaliteten i andra liknande miljöer.

Taustakartta sv 1600.jpg
År 2024 mäts luftkvaliteten i livligt trafikerade område i Helsingfors centrum (Mannerheimvägen 5, Helsingfors), Backasgatan (Backasgatan 50, Helsingfors), Industrigatan (Industrigatan 18, Helsingfors), Alberga (Bleckslagargränden 1, Esbo), Dickursby (Nejlikvägen 3, Vanda) och vid Tavastehusleden i Gruvsta samt i småhusområden i Botby (Hucklestigen, Helsingfors) och Fågelberga (Rödhakevägen, Esbo). En flyttbar station mäter luftkvaliteten i Nordsjö hamn. I bakgrundsplatser mäts luftkvaliteten i Berghäll (stadsbakrundstation Braheplan, Helsingfors) och i Luk (Lukvägen, Esbo, regional bakgrundstation).

Luftkvalitetens mätstationer har flera mätinstrument för mätning av flera typer av luftföroreningar. Förutom vid mätstationerna mäts luftkvaliteten också på flera platser med mindre, individuella mätinstrument. Med hjälp av passiva insamlare har man till exempel mätt trafikens inverkan på luftkvaliteten på flera hundra olika platser. Mätresultaten kan ses i HRM:s karttjänst.

Vedeldningens inverkan på småhusområdenas luftkvalitet mäts inte bara vid mätstationerna, utan även med hjälp av enskilda insamlare och analysatorer (LDSA- och PAH-mätresultat). I huvudstadsregionen mäter vi också dammolägenheter i närheten av byggplatser och vid vissa huvudleder och -gator med indikativa mätinstrument.