Dataskydd

Noggrann behandling och skydd av personuppgifter är viktigt för oss. Personuppgifterna lagras endast av motiverade skäl. Personuppgifterna behövs i första hand för genomförandet och kommunikationen av vatten- och avfallshanteringstjänster. Vi behandlar uppgifterna noggrant och säkert samt kräver samma från våra underleverantörer och samarbetspartner. Vi berättar om insamlingen och behandlingen av personuppgifter mer i detalj i våra dataskyddsbeskrivningar.

Den registeransvariges kontaktuppgifter:
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
PB 100, 00066 HRM
Besöksadress: Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors

Dataskyddsombud: Chefsjurist Miikka Pekkarinen är HRM:s dataskyddsombud (tietosuojavastaava@hsy.fi).

Allmän integritetspolicy

Begäran om granskning av registeruppgifter

En begäran om rätt att granska egna personuppgifter kan lämnas till HRM med hjälp av det elektroniska formuläret om rätten till granskning av personuppgifter nedan eller genom att komma och fylla i formuläret vid HRM:s kontor i Ilmala. HRM tar inte emot begäran om granskning av egna uppgifter på annat sätt. Du kan också informera om utövandet av andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen som är relaterade till behandlingen av egna personuppgifter (såsom en begäran om rättelse, radering eller begränsning av behandling av egna personuppgifter) med detta formulär.

HRM verifierar alltid personens identitet innan begäran behandlas. Att skicka det elektroniska formuläret kräver stark elektronisk identifiering, och när du besöker HRM:s kontor ber vi dig att visa ett identitetsbevis med foto. 

Rätt att granska egna personuppgifter-formuläret