HRM

På HRM producerar vi kommunala vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster samt information om huvudstadsregionen och miljön. Tillsammans gör vi världens mest hållbara stadsområde.

HRM

På HRM producerar vi kommunala vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster samt information om huvudstadsregionen och miljön. Tillsammans gör vi världens mest hållbara stadsområde.

Att arbeta på HRM

HRM erbjuder ett brett utbud av utmaningar för professionella inom olika områden. Till exempel erbjuder vi de största och mest intressanta projekten i landet inom vattenförsörjningen. Inom avfallshanteringen erbjuder vi intressanta utmaningar när det gäller att höja återvinningsgraden och cirkulär ekonomi. HRM är en stabil, flexibel och trygg arbetsgivare.

Vi sysselsätter närmare 800 personer och omsätter över 350 miljoner euro.

Administration och beslutsfattande

På HRM utövar samkommunstämman den högsta beslutande makten. Den ansvarar för den samkommunens verksamhet och ekonomi. Samkommunstämman väljer styrelsens ledamöter för den kommunala valperioden.

Ekonomi

Vi finansierar verksamheten med kundavgifter med vilka vi tillhandahåller vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänster samt information om luftkvaliteten i regionen till invånare och företag i huvudstadsregionen. Anskaffningar och investeringar är centrala i vår ekonomi.