Organisation

På HRM utövar samkommunstämman den högsta beslutande makten. Styrelsen ansvarar för HRM:s administration och ekonomiförvaltning samt förbereder och genomför samkommunstämmans beslut.

  • Revisionsnämnden tar hand om att organisera samkommunens administrativa och finansiella revision och att göra en bedömning om genomförandet i enlighet med kommunallagen.
  • Tommi Fred är vår VD.
  • HRM har två branscher: avfallshantering och vattenförsörjning, samt två resultatområden: regional- och miljöinformation och stödtjänster. Dessutom har HRM väglednings- och utvecklingsfunktioner samt en kundserviceenhet.

Ledningsgruppen