HSY.fi-nättjänstens tillgänglighet

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur väl hsy.fi-nättjänsten följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, brister i sidans tillgänglighet samt hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för denna nättjänst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna nättjänst uppfyller till en del A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier som nämns i lagen (WCAG-kriterierna 2.1). Nättjänsten innehåller en del tillgänglighetsbrister som beskrivs i detalj nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att kontinuerligt förbättra nättjänstens tillgänglighet. Ifall du upptäcker problem som inte nämns på denna sida, meddela oss om dem, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta oss med onlineformulär

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar förverkligandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor berättas i detalj hur du kan ge respons och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Närmare information om tekniska tillgängligheten

Nättjänsten är inte än till alla delar tillgänglig.

Innehåll eller funktioner som inte än är tillgängliga

Tjänstens struktur och presentationssätt

 • I tjänsten används landmärken, men deras användning är inte till alla delar enligt bästa praxis, eftersom all information inte är placerad inom landmärkena. (WCAG 1.3.1)
 • En del knappar och länkar i tjänsten använder en inkonsekvent stil i sammanhang med färger och ikoner. Ett inkonsekvent märkningssätt kan vilseleda användaren. (WCAG 3.2.4)
 • Tjänsten innehåller enstaka länkar som inte är deskriptiva. (WCAG 2.4.4)
 • Tjänsten innehåller några länkar vars namn skärmläsaren inte alltid kan läsa på rätt språk. (WCAG 3.1.2)
 • Skärmläsare når inte allt textinnehåll i tjänsten, eftersom en del av länkarnas ingresser är gömda från skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänsten innehåller enstaka länktexter som saknar understrykning – följaktligen är de identifierbara endast baserat på sin färg. (WCAG 1.4.1)
 • I flera instanser syns tangentbordspekaren inte eller är inte tillräckligt distinkt. (WCAG 2.4.7 och 1.4.11)
 • I flera instanser används färgkombinationer som inte uppfyller kontrastkraven. Bristfälliga kontraster är uppenbara i vissa navigeringslänkar och knappar, en del texter samt i nyhetsbrevens, händelsernas, meddelandens och andra liknande innehålls metatexter. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Tjänsten innehåller enstaka sidor och filer vars sidrubriker inte är deskriptiva. (WCAG 2.4.2)
 • Användningen av rubrikmärkningar är fortfarande bristfällig. Tjänsten innehåller en del texter som liknar rubriker, men saknar rubrikmärkning. Dessutom har en del rubriknivåer skippats och innehåll som inte tillhör rubrikmärkningen har märkts som rubrik. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänsten innehåller en del rubriker som inte är deskriptiva. (WCAG 2.4.6)
 • Vissa viktiga meddelanden använder endast färg till att uttrycka information som kräver uppmärksamhet. (WCAG 1.4.1)
 • Tjänsten har en del brister i hur presentationssättet överförs till skärmläsare. En del tabeller saknar rubrikceller. Skärmläsare tolkar en del tabeller inte alls som tabeller. I tjänsten används numrerade listor som inte alltid är märkta semantiskt som en lista. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänsten innehåller en del bilder och ikoner som saknar en alternativ text. Dessutom är de inte gömda från skärmläsare. En del väsentliga bilder, till exempel infografer, saknar en deskriptiv alt-text. (WCAG 1.1.1)
 • Tjänsten har blankettfält vars namnlappar inte är datorstyrt kombinerade till fälten. En del menyer saknar namnlapp helt och hållet. (WCAG 1.3.1 och 3.3.2)
 • Tjänsten har blankettfält som inte meddelar korrekt till skärmläsaranvändare om fältens obligatoriskhet. (WCAG 3.3.2)
 • I tjänsten används video- och kartainbäddningar vars ramar (iframe) saknar ett tillgängligt namn. (WCAG 4.1.2)
 • Tjänsten innehåller en del videon vars all väsentlig information inte beskrivs med ljudspår. Information kräver kompletterande syntolkning. En del videon saknar textning. (WCAG 1.2.2, 1.2.3 och 1.2.5)
 • Tjänsten innehåller dokument, till exempel PDF-filer, som inte är helt tillgängliga. Deras semantiska struktur och läsordning har inte märkts, de har namngetts bristfälligt, bilder saknar textmotsvarighet och filer har kontrastproblem. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 2.4.2)

Användning av tjänsten

 • I vissa fall informeras skärmläsaranvändare inte tillräckligt om ändringar som sker på sidan eller lyckade funktioner. (WCAG 4.1.3)
 • En del länkars synliga namn motsvarar inte deras datorstyrda namn, vilket kan försvåra användningen av länkarna med talstyrning. (WCAG 2.5.3)
 • Tjänsten har en sökfunktion vars filter har tillgänglighetsproblem. De valda filtrarnas läge visar sig inte med skärmläsare. Dessutom orsakar valet av filter att sidan laddas på nytt. (WCAG 3.2.2 och 4.1.2)
 • Tjänsten har funktionaliteter som inte fungerar alls eller fungerar bristfälligt med tangentbord och skärmläsare. (WCAG 2.1.1)
 • Tjänsten innehåller rullgardinsmenyer som öppnas endast genom tangentbordspekning. Fälten läses inte rätt med skärmläsare. Fältens tillgängliga namn är icke-deskriptiv och på fel språk. (WCAG 3.2.1, 1.3.1 och 2.4.6)
 • Flera komponenter i tjänsten saknar roll eller grad. En del dragspelselement saknar även namn. (WCAG 4.1.2)
 • I vissa situationer i tjänsten flyttas användarens tangentbordspekare utan varning till ett nytt läge. (WCAG 3.2.2)
 • Tjänsten innehåller diagram som inte anpassar sig ordentligt till förstorningar eller mobilvy. (WCAG 1.4.10)

Åtgärdande av tillgänglighetsbrister

Vi strävar ständigt efter att åtgärda tillgänglighetsproblem som vi upptäcker. De listade bristerna kommer att åtgärdas senast den 1 januari 2024.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

Nättjänsten innehåller videon som inte är tillgängliga. De saknar textning och syntolkning och det uppstår problem i deras tangentbordsanvändning. Enligt lagen behöver multimediainnehåll som publicerats före 23.9.2020 inte göras retroaktivt tillgängligt eller raderas från webbplatsen.

Nättjänsten innehåller en tredje parts karttjänster som inte är tillgängliga. Lagen tillåter ett undantag vid kartinnehåll: kartor och karttjänster behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Anmärkningarna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på en tredje parts utvärdering om
huruvida nättjänsten uppfyller kraven som nämns i lagen.

Nättjänsten är publicerad 11.6.2020.
Detta utlåtande har upprättats 11.6.2020.
Utlåtandet uppdaterades senast 30.8.2023.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Tillgänglighetskrav-webbplatsen