Information om webbplatsen

Webbtjänsten hsy.fi publiceras på finska, svenska och engelska. Webbplatsen innehåller versioner på svenska och engelska som är mer begränsade än den finska versionen. Du kan söka i tjänsten genom att bläddra igenom temana eller genom att använda sökord. Varje sida har tillgång till sökfunktionen, samt kontaktinformation och ett feedbackformulär.

Länkarna på webbplatsen öppnas i ett nytt webbläsarfönster om informationen finns på en annan webbsida. Du kan komma tillbaka till HRM:s webbplats genom att stänga det nya fönstret. För att läsa pdf-filer på webbplatsen behöver du ett gratis Acrobat Reader-program som kan hämtas från Adobes webbsida.

Webbplatsens cookies

YouTube-cookies

I YouTube-videorna som är inbäddade i vår webbsida har vi använt YouTubes sekretesspolicy-inställning, och på grund av detta förmedlas inte uppgifterna om webbsidans besökare till YouTube om inte besökaren tittar på videon. Du hittar mer information i Googles anvisningar “Bädda in videor och spellistor”.

Teknisk funktionalitet

Vår webbplats är responsiv, så den anpassar sig till enheter i olika storlekar. Webbplatsen fungerar bäst med den senaste versionen av webbläsarna.

Rättigheter

Rättigheterna till HSY.fi:s material tillhör samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster, om inte annat anges. Du kan fritt länka till webbplatsens innehåll.

Upphovsrätten till fotografier, annat bildmaterial och kartor tillhör fotograferna, dom som gjort bilderna eller HRM. Man måste alltid separat avtala med HRM om användningen av detta material.

Ansvar

HRM ansvarar för innehållet i HSY.fi och strävar efter att hålla den så aktuell som möjligt. Vi eftersträvar att så fort som möjligt rätta till fel som upptäckts. HRM garanterar dock inte att allt innehåll på sidorna är korrekt hela tiden.

HRM är inte ansvarig gentemot användaren eller en tredje part för direkta eller indirekta skador som orsakats av eventuella fel eller ofullständigheter i webbplatsens information. HRM ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakats av användning eller tolkning av tjänsten.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. HRM ansvarar inte för innehållet på externa aktörers webbplatser eller för länkarnas funktionalitet.

Vi strävar efter att vår HSY.fi-webbplats ska fungera ostört. HRM ansvarar dock inte för eventuella driftsfel, till exempel på grund av underhållsarbete, tekniska fel eller andra liknande orsaker, eller för eventuella avbrott i dataanslutningar eller internetanslutningar.

HRM ansvarar inte för en skada som orsakats av webbplatsens funktion eller av att den inte fungerar.