Fakturor och betalning

Vi rekommenderar att våra kunder använder e-fakturor eller ingår ett direktbetalningsavtal med sina banker. Om du är personkund, kan du även välja e-postfaktura. Annars skickar vi vattenfakturorna och avfallsfakturorna i pappersformat.

Vi reformerade vårt faktureringssystem då kontraktnummer och referensnummer ändrades. Vänligen notera ändringen när du beställer en e-faktura i din nätbank eller ändrar din nuvarande e-fakturas uppgifter.

  • Vattenfakturans nya kontraktnummer, det vill säga referensnummer, börjar med siffrorna 33.
  • Avfallsfakturans nya kontraktnummer, det vill säga referensnummer, börjar med siffrorna 34.

Så här kan du betala fakturorna

  • Med e-faktura eller direktbetalning om du är en privatperson eller konsument.
  • Med nätfaktura om du representerar ett företag, en sammanslutning eller ett bostadsaktiebolag.

Konsumentens e-faktura

Du får e-fakturan direkt till din nätbank. På e-fakturan är betalningsuppgifterna färdigt inskrivna, så du behöver inte mata in dem själv i nätbanken. Om du vill övergå till e-fakturor gör du ett avtal med din bank. För att logga in i nätbanken, behöver du de personliga nätbankskoder som din bank utfärdat.

Välj fakturerare enligt fakturans innehåll
  • Avfallsfakturor: Helsingforsregionens Miljötjänster
  • Vattenfakturor: Helsingforsregionens Miljötjänster HRM (VATTENFÖRSÖRJNING)

För att beställa e-faktura behöver du ett referensnummer, som finns i gireringsdelen på din faktura. Beställ e-faktura via din nätbank för alla vattenavtal och avfallstjänster som du vill ha. Din beställning är avtals- och avfallstjänstspecifik.

Företagens, sammanslutningarnas eller bostadsaktiebolagens nätfaktura

Företag kan betala sina fakturor med nätfaktura, om de använder ett system som tar emot nätfakturor.

Faktureringsperiod för avfalls- och vattenfaktura

Du får en faktura var tredje månad om du är personkund. Bostadsaktiebolag, föreningar och företag faktureras en gång i månaden.

Vi skickar en faktura när faktureringsgränsen på 50 euro har överskridits, men ändå minst en gång i månaden. Undantag är slutfakturor, tjänster som faktureras separat och vattenförsörjningens fakturor baserade på avläsningsvärden.

Fakturering baserad på vattenförbrukningen

Om du vill ha fakturor baserade enbart på avläsningsvärdet, ska du meddela värdet på din fastighets vattenmätare en gång i månaden. I så fall faktureras din vattenförbrukning enligt en utjämningsfaktura utan uppskattningsandel. Avläsningsvärdet kan meddelas med elektronisk blankett.

Observera att det inte är nödvändigt att meddela avläsningsvärdet varje månad, utan du kan vänta tills vi skickar en begäran om det.

Referensnummer för avfalls- och vattenfakturor

Referensnummer för fakturor som HRM skickar ut är i fortsättningen samma för alla fakturor som gäller samma beställning av avfallstjänst och vattenavtal.

Dina betalningar riktas i första hand till den äldsta obetalda fakturan för avfallstjänst eller vattenavtal. På detta sätt undviker du onödiga påminnelser och räntekostnader.

Exempel på fördelning av betalning av faktura

I exemplet nedan har du på grund av en oanmäld adressändring tre obetalda fakturor. Alla fakturor gäller en viss avfallstjänst eller ett visst vattenavtal.

De obetalda fakturornas öppna saldo är 140 euro. Summan för kreditfakturan som riktats mot den äldsta obetalda fakturan på 40 euro är -10 euro.

Fakturornas status före betalningen
Fakturanummer Förfallodag Fakturans belopp Obetalt Avtalets saldo Fakturatyp
72002350705 22.12.2020 60 euro 60 euro 140 euro uppskattningsfaktura
72002350704 18.11.2020 50 euro 50 euro 140 euro uppskattningsfaktura
72002350703 9.10.2020 40 euro 30 euro 140 euro uppskattningsfaktura
72002350702 21.8.2020 -10 euro 0 euro 140 euro utjämningsfaktura
Betalning av faktura

Du betalar den nyaste fakturan med slutsumman 60 euro på förfallodagen.

Datum Betalning Förklaring 
22.12.2020 60 euro Danske Bank, Betalare: Assi Asiakas
Fakturornas status efter betalningen

Din betalning riktas mot den äldsta fakturan varav 30 euro är obetald, och mot den näst äldsta fakturan på 50 euro varav 30 euro betalas. Fakturornas öppna saldo är nu 80 euro. Alla fakturor gäller en viss avfallstjänst eller ett visst vattenavtal.

Fakturanummer Förfallodag Fakturans belopp Obetalt Avtalets saldo Fakturatyp
72002350705 22.12.2020 60 euro 60 euro 80 euro uppskattningsfaktura
72002350704 18.11.2020 50 euro 20 euro 80 euro uppskattningsfaktura
72002350703 9.10.2020 40 euro 0 euro 80 euro uppskattningsfaktura
72002350702 21.8.2020 -10 euro 0 euro 80 euro utjämningsfaktura

Kompensation

I allmänhet beaktar vi en kompensation för vatten- och avfallsfakturan i kundens följande faktura. I vissa fall kan vi betala kompensationen i pengar. En sådan situation är till exempel när ett avfalls- och vattenavtal avslutas, eller när en dubbel betalning eller en annan avsevärd överbetalning gjorts.

Vi kompenserar inte avfallsavgifter på vattenavgifter eller vattenavgifter på avfallsavgifter. Observera, att återbetalningen av avfalls- eller vattenfakturor är avfallstjänst- och avtalsspecifik. 

Du kan ange ditt kreditkontonummer med det elektorniska formuläret. För att göra en anmälan behöver du kreditfakturans nummer, fakturanumret och avtalsnumret för vattenhantering eller ditt kundnummer för avfallshantering. Båda numren anges i rutan för avtalsnummer i formuläret.