Prislistor för avfall och vatten

Det finns separata prislistor för avfallshantering och vattenförsörjning, vars länkar finns på den här sidan.

I prislistan för avfallshantering finns också

  • rekommendationer om avfallstjänster som passar fastigheter av olika storlek samt avgifter för dem
  • Information om avfallstjänster och avgifter för fritidsbostäder
  • information om Sortti-stationernas avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster samt anvisningar för sortering av avfall som tas emot
  • Avgifter och sorteringsanvisningar för Käringmossens ekoindustricentrum för stora avfallslaster (lastbilar)
  • Avgiftsbelagda specialtjänster för företag och sammanslutningar

Vad kostar det att ansluta sig till vattenförsörjningsnätet?

Anslutning till HRM:s vattenförsörjningsnät medför kostnader av engångskaraktär. Du betalar en s.k. anslutningsavgift till HRM samt separat för arbeten som utförs för att ansluta din fastighet till vattenförsörjningsnätet.

Kostnaderna för att ansluta sig till vattenförsörjningen Räknare för anslutning