Luftkvaliteten i Nyland

Förutom i huvudstadsregionen följer vi upp luftkvaliteten också på annat håll i Nyland. Luftkvaliteten i Nyland är i regel bra. På vissa platser försämras luftkvaliteten på grund av utsläpp från trafik och vedeldning.

I Nyland mäts luftkvaliteten permanent i Lojo. Resultaten av mätningarna beskriver den allmänna luftkvaliteten i Lojo och luftkvaliteten generellt i städernas bakgrundsområden.

Den andra mätstationen byter plats varje år. Mätresultaten från den mobila mätstationen beskriver luftkvaliteten i ett område med livlig trafik. I enlighet med uppföljningsplanen för luftkvaliteten i Nyland (2024–2028) finns mätstationen under åren:
2024: Kyrkslätt
2025: Borgå
2026: Hyvinge
2027: Träskända
2028: Kervo

Förutom på mätstationerna mäter vi luftkvaliteten också med mindre individuella mätinstrument. Vi följer upp effekten av vedeldning i småhusområdet och mäter koncentrationerna av förbränningspartiklar samt PAH-föreningar.
2024: småhusområdet Sudetti i Högfors
2025: Träskända
2026: Kervo
2027: Lovisa
2028: Mäntsälä

Dessutom följer vi upp trafikens inverkan på luftkvaliteten i flera kommuner med hjälp av en passiv insamlingsmetod.

Vi rapporterar årligen om luftkvaliteten och dess utveckling i Nyland. I publikationen redovisas också utsläpp från kommunerna i respektive region för året innan rapporteringsåret. Rapporten publiceras av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen).

Se också