Luftkvaliteten i Nyland

Förutom i huvudstadsregionen följer vi upp luftkvaliteten också på annat håll i Nyland. Luftkvaliteten i Nyland är i regel bra. På vissa platser försämras luftkvaliteten på grund av utsläpp från trafik och vedeldning.

I Nyland mäts luftkvaliteten permanent i Lojo. Resultaten av mätningarna beskriver den allmänna luftkvaliteten i Lojo och luftkvaliteten generellt i städernas bakgrundsområden.

Den andra mätstationen byter plats varje år. Mätresultaten från den mobila mätstationen beskriver luftkvaliteten i ett område med livlig trafik. I enlighet med uppföljningsplanen för luftkvaliteten i Nyland (2019–2023) finns mätstationen under åren:
2019: Kyrkslätt
2020: Borgå
2021: Hyvinge
2022: Träskända
2023: Kervo

Förutom på mätstationerna mäter vi luftkvaliteten också med mindre individuella mätinstrument. Vi följer upp effekten av vedeldning i småhusområdet och mäter koncentrationerna av förbränningspartiklar samt PAH-föreningar.
2019: småhusområdet Kruununpuisto i Hyvinge
2020: småhusområdet Vaunukangas i Tusby
2021: småhusområdet Moisio i Lojo
2022: Gamla stan i Borgå
2023: småhusområdet Landsbro i Karis, Raseborg

Dessutom följer vi upp trafikens inverkan på luftkvaliteten i flera kommuner med hjälp av en passiv insamlingsmetod.

Vi rapporterar årligen om luftkvaliteten och dess utveckling i Nyland. I publikationen redovisas också utsläpp från kommunerna i respektive region för året innan rapporteringsåret. Rapporten publiceras av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen).

Se också