Luftkvalitet och klimat

Vi arbetar med målet för det mest hållbara stadsområdet i världen.

Vi producerar uppdaterad information om luftkvaliteten i huvudstadsregion. Vi beräknar växthusgasutsläppen i huvudstadsregionen och främjar uppnåendet av regionens klimatmål. Vi tillhandahåller geografisk information för behoven i en växande region.

Luftkvalitet och klimat

Vi arbetar med målet för det mest hållbara stadsområdet i världen.

Vi producerar uppdaterad information om luftkvaliteten i huvudstadsregion. Vi beräknar växthusgasutsläppen i huvudstadsregionen och främjar uppnåendet av regionens klimatmål. Vi tillhandahåller geografisk information för behoven i en växande region.

Hurdan luft andas du?

Luftkvalitetskarta på en telefonskärm i metron.

Vi på luftvårdsenheten ansvarar för övervakningen av luftkvaliteten i huvudstadsregionen och på andra håll i Nyland. Vi producerar tillförlitlig och aktuell information om luftkvaliteten. I våra arbetsuppgifter ingår att kommunicera om luftkvalitet samt luftvårdsforskning, planering, utbildning och medvetandehöjande åtgärder. Vi bedriver luftvårdsarbete i omfattande samarbete med olika intressenter.

 

Klimatförändring

För att möjliggöra ett hållbart stadsliv behövs aktuell och omfattande information om klimatförändringen. Vi tar fram information om hur invånaren kan påverka med sina val och hur regionen har lyckats hindra klimatförändringen och hur man anpassar sig till de förändringar som den orsakar.

Regionala geodata

Gör du planerings- eller forskningsarbete där geodata har betydelse? Geodata utnyttjas nuförtiden allt mer, både på arbetet och på fritiden. Därför vill vi på HRM tillhandahålla geodata som täcker huvudstadsregionen som öppna data till både stadens myndigheter och vanliga medborgare. För sakkunniga och planerare erbjuder vi även skräddarsydda och licensierade register- och kartmaterial samt informationstjänster.

Dessutom producerar vi information om arbetsplatser, pendling, bostäder, tomtreserver och -övervakning. På vår hemsida kan du bekanta dig med interaktiva grafer och mer traditionella rapporter om ovanstående teman.

Information för stadsplaneringen

Turkosfärgad illustration av en stad med flervåningshus, bilar, tåg, cyklar och promenerande människor.

Stadsplanering skapar förutsättningar för en bra och hälsosam stadsmiljö. Vi erbjuder stadsplanerare mångsidig information om regionens utveckling samt om hur man beaktar klimatmålen och luftkvaliteten i planeringen.