Luftkvalitet och klimat

Vi arbetar med målet för det mest hållbara stadsområdet i världen.

Vi producerar uppdaterad information om luftkvaliteten i huvudstadsregion. Vi beräknar växthusgasutsläppen i huvudstadsregionen och främjar uppnåendet av regionens klimatmål. Vi tillhandahåller geografisk information för behoven i en växande region.

Luftkvalitet och klimat

Vi arbetar med målet för det mest hållbara stadsområdet i världen.

Vi producerar uppdaterad information om luftkvaliteten i huvudstadsregion. Vi beräknar växthusgasutsläppen i huvudstadsregionen och främjar uppnåendet av regionens klimatmål. Vi tillhandahåller geografisk information för behoven i en växande region.

Klimatförändring

För att möjliggöra ett hållbart stadsliv behövs aktuell och omfattande information om klimatförändringen. Vi tar fram information om hur invånaren kan påverka med sina val och hur regionen har lyckats hindra klimatförändringen och hur man anpassar sig till de förändringar som den orsakar.

Klimatförändring Växthusgasutsläpp Klimatvänligt liv

Hurdan luft andas du?

Luftkvalitetskarta på en telefonskärm i metron.

Du kan följa luftkvaliteten i huvudstadsregionen och Nyland i realtid. I vår karttjänst kan du se luftkvaliteten exakt där du är eller på den plats dit du är på väg. Du kan också kontrollera hur luftkvaliteten förändras under de närmaste timmarna.

Enligt internationella jämförelser är luftkvaliteten i Finland bra, men luftföroreningarna kan då och då minska luftkvaliteten även här. I huvudstadsregionen försämras luftkvaliteten av gatudamm, trafikavgaser, luftföroreningar från annat håll, damm från byggplatser och vedeldning i småhusområden.

Luftkvaliteten precis där du befinner dig

 

Klimatförändring

För att möjliggöra ett hållbart stadsliv behövs aktuell och omfattande information om klimatförändringen. Vi tar fram information om hur invånaren kan påverka med sina val och hur regionen har lyckats hindra klimatförändringen och hur man anpassar sig till de förändringar som den orsakar.

Klimatförändring Växthusgasutsläpp Klimatvänligt liv

Regionala geodata

Gör du planerings- eller forskningsarbete där geodata har betydelse? Geodata utnyttjas nuförtiden allt mer, både på arbetet och på fritiden. Därför vill vi på HRM tillhandahålla geodata som täcker huvudstadsregionen som öppna data till både stadens myndigheter och vanliga medborgare. För sakkunniga och planerare erbjuder vi även skräddarsydda och licensierade register- och kartmaterial samt informationstjänster.

Dessutom producerar vi information om arbetsplatser, pendling, bostäder, tomtreserver och -övervakning. På vår hemsida kan du bekanta dig med interaktiva grafer och mer traditionella rapporter om ovanstående teman.

Information för stadsplaneringen

Turkosfärgad illustration av en stad med flervåningshus, bilar, tåg, cyklar och promenerande människor.

Stadsplanering skapar förutsättningar för en bra och hälsosam stadsmiljö. Vi erbjuder stadsplanerare mångsidig information om regionens utveckling samt om hur man beaktar klimatmålen och luftkvaliteten i planeringen.