Växthusgasutsläpp

En övergripande och regelbunden uppföljning av växthusgasutsläppen spelar en nyckelroll när man gör upp planer för utsläppsminskning och bedömer effekten av åtgärder. Uppföljningsdata om utsläppskällor och verksamhet visar vad vi ska satsa på för att uppnå kolneutralitet i huvudstadsregionen. HRM:s uppgift är att förse städerna med information om årliga utsläpp av växthusgaser per sektor. Vi följer också upp och analyserar hur klimatarbetet fortskrider tillsammans med städerna.

Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp