Klimatförändring

Klimatförändringen förändrar vårt liv, både på individ- och samhällsnivå. Här hittar du tips på klimatvänliga vardagsval, samt information om utvecklingen av växthusgasutsläppen och uppnåendet av klimatmålen i hela huvudstadsregionen.

Klimatvänligt liv

Vad funderar du på i klimatförändringen? Undrar du vad du kan göra för att minska klimatutsläppen? Vad är det viktigaste med att minska din klimatpåverkan? 

Klimatinfo ger svar på dina frågor. Vi hjälper invånarna i huvudstadsregionen att göra bra val ur klimatsynpunkt. Vi har fyra huvudteman som grund för vår verksamhet: boende, trafik, mat och konsumtion. Vi lyfter fram temana vid evenemang och i kampanjer i olika delar av huvudstadsregionen. 

Klimatarbetet i regionen

HRM främjar uppnåendet av målen för klimat, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i huvudstadsregionen. Vi stöder städernas klimatarbete genom att producera aktuell information och stärka det regionala samarbetet.

Städerna i huvudstadsregionen har förbundit sig till kolneutralitet. På vår webbplats kan du följa utvecklingen av växthusgasutsläppen i regionen och andra indikatorer på klimatarbete.

Klimatförändringen förändrar våra levnadsvillkor. I huvudstadsregionen förbereder man sig på stigande temperaturer, ökad nederbörd, varma perioder och milda vintrar. Läs mer om hur regionen förbereder sig för effekterna av klimatförändringen och minskar sårbarheten. 
    
Den cirkulära ekonomin främjar en hållbar resursanvändning, vilket sparar pengar och naturresurser samt minskar utsläppen av växthusgaser. 
På vår webbplats hittar du information om bland annat materialflödena och återvinningsgraden i regionen.