Klimatvänligt liv

Alla kan göra en klimatgärning. Du behöver inte pruta på din livskvalitet, eftersom klimatgärningar ofta förbättrar välbefinnandet. De vardagsaktiviteter som inverkar mest, relaterar till bostäder, mat och trafik.

Energieffektivt boende och energirådgivning

Hushållens största klimatpåverkan kommer från bostäder. Med hjälp av energieffektivitet och förnybar energi kan vi avsevärt minska utsläpp. Energieffektiviteten uppkommer från den egna verksamheten och från ett bra underhåll av fastigheten. Med hjälp av energirenoveringar kan vi påverka utsläppen samt boendekostnader och komfort.

Klimatinfos energirådgivare ger råd till huvudstadsregionens invånare och bostadsbolag. Rådgivarna hjälper i många olika slags energiärenden. Du kan både fråga om utrustning och om saker gällande fastighetens användning, samt om fastighetens energirenoveringar eller övergång till förnybar energi. Tjänsten är gratis. 

Du kan också bjuda in energirådgivaren att tala vid evenemang där man vill lyfta fram energieffektiviteten i bostäder.

Invånarkvällar och nätutbildningar

Är du intresserad av att byta från olja till förnybara energikällor, använda solenergi eller ordna laddningsstationer för elbilar i ett bostadsbolag? Vi ordnar kurser och invånarkvällar med olika teman året runt. Evenemangen och tillställningarna hålls på finska.

Vår mest kända och omfattande kurs är bostadsbolagets energiexpertutbildning, där man lär sig grunderna om bostadsbolagets energiförbrukning och energieffektivitet. 

Välkommen till våra populära och avgiftsfria evenemang!

Kursen finns också som nätutbildning på Koutsi.

I Klimatinfos YouTube-kanal finns videofilmer om cykelunderhåll och bl.a. elcykling och vintercykling. 

Hållbar rörlighet

Vägtrafiken producerar mindre än en femtedel av Finlands växthusgasutsläpp. Finlands bindande utsläppsminskningsmål kan inte uppnås enbart genom att elektrifiera personbilar eller ändra dem till att fungera med biobränsle.

Det krävs förändringar i trafikvanorna: att minska användningen av personbil, öka andelen gående och cyklande, samt öka användningen av kollektivtrafik. Det finns goda möjligheter att öka gång och cykling, särskilt i städerna, eftersom hälften av finländarnas bilresor är mindre än fem kilometer. 

Att öka gång och cykling i stället för att köra bil, minskar bilkörningens skadliga effekter på hälsan, såsom försämrad luftkvalitet och buller. Studier visar att områdenas trivsel och attraktionskraft i allmänhet förbättras, om man kan övergå från personbilar till gång och cykling. Dessutom ökar promenader och cykling mängden vardagsmotion för invånarna, vilket förbättrar hälsan och allmänt välbefinnande.

Miljövänlig mat

Maten värmer upp jordklotet. Vardagliga gärningar har stor inverkan på klimatet – och hälsan. Maten står för en betydande andel av hushållens klimatutsläpp, omkring 20 procent. Vi kan påverka detta med enkla val som att öka andelen vegetarisk mat och minska köttkonsumtionen, minimera matsvinn och gynna säsongsbetonad mat. 

Enligt näringsrekommendationerna borde vi äta högst 500 gram kött per vecka, konsumtionen är dock i genomsnitt 1,5 kilo per vecka. Bearbetat kött har de högsta klimatutsläppen. Genom att minska användningen av detta minskar du också dina egna utsläpp.

Kött kan ersättas med många proteinrika grönsaker eller växtbaserade produkter såsom linser, bönor och bondbönor eller tofu. Nötter och frön innehåller också protein.

Bekanta dig med effekterna av alltför stor proteinkonsumtion.
Läs mer om matens klimatpåverkan och klimatvänlig mat.