Proteiinin liikasyönti rehevöittää Itämerta

Suositusten mukainen määrä proteiinia on reilu gramma (1,1–1,3 g) painokiloa kohden päivässä. Jätevetemme paljastavat, että pääkaupunkiseudulla syödään proteiinia enemmän kuin tarpeeksi. Proteiinin liikasyönti näkyy jätevesien typpikuorman kasvuna. Lue lisää, kuinka liika proteiini vaikuttaa terveyteen ja Itämereen ja opi syömään oikea määrä proteiinia.

Jätevedenpuhdistamoihin tuleva typpikuorma pääkaupunkiseudulla on noussut tasaisesti vuosikymmenten ajan. Vuodesta 2000 vuoteen 2023 typpikuorma on kasvanut 63 % . Vuonna 2023 kasvu jatkui edelleen ja typpikuorma oli suurin vuosituhannen alun jälkeen. Kun vuonna 2000 jäteveden mukana tuli typpeä 4999 tonnia, oli vuoden 2023 lukema 8160. Yhtenä syynä kasvuun on proteiinin syönnin lisääntyminen. Proteiinia syödään liikaa ja ylimääräinen proteiini, jota keho ei tarvitse, poistuu kehosta muun muassa typpenä virtsan mukana jäteveteen. HSY:n Viikinmäen ja Blominmäen jätevedenpuhdistamot puhdistavat typestä noin 90 %, mutta silti typpeä päätyy Itämereen aiheuttaen rehevöitymistä.

Ruoan kulutus ja jätevedenpuhdistamoille tuleva typpikuorma ovat yhteydessä toisiinsa. Proteiininkulutusta vähentämällä on mahdollista pienentää vesistöön kohdistuvaa typpikuormaa. Samalla vähenevät puhdistamoiden kasvihuonekaasupäästöt. Lue lisää: Viimeaikaiset muutokset ruokavaliossa ja niiden vaikutukset jäteveden puhdistukseen Suomessa.

Typpikuormitus_HSY.png