Tietosuoja

Henkilötietojen huolellinen käsittely ja suojaaminen ovat meille tärkeitä. Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Henkilötietoja tarvitaan ensisijaisesti vesi- ja jätehuoltopalveluiden toteuttamiseen ja yhteydenpitoon. Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesti sekä edellytämme samaa myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä kerromme tarkemmin tietosuojaselosteissamme.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

Tietosuojavastaa: HSY:n tietosuojavastaavana toimii johtava lakimies Miikka Pekkarinen (tietosuojavastaava@hsy.fi).

Yleinen tietosuojaseloste

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Omien henkilötietojen tarkastusoikeutta koskevan pyynnön voi toimittaa HSY:lle alla olevalla omien tietojen tarkastusoikeutta koskevalla sähköisellä lomakkeella taikka tulemalla HSY:n toimipisteelle Ilmalaan paikan päälle täyttämään lomake. HSY ei ota vastaan muulla tavoin tehtyä omien tietojen tarkastuspyyntöä. Voitte myös ilmoittaa muiden henkilötietojenne käsittelyyn liittyvien tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttämisestä (kuten pyynnön omien henkilötietojenne oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen) tällä lomakkeella.

HSY varmentaa aina henkilön henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Sähköisen lomakkeen lähettäminen edellyttää vahvaa sähköistä  tunnistautumista ja asioidessanne HSY:n toimipisteellä pyydämme näyttämään kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. 

Omien tietojen tarkastusoikeutta koskeva lomake