HSY.fi-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten hsy.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Palvelun rakenne ja esitystavat

 • Palvelussa on käytetty maamerkkejä, mutta niiden käyttö ei ole kaikilta osin parhaiden käytänteiden mukaista, sillä kaikkea sisältöä ei ole sijoitettu maamerkkien sisään. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on käytetty joissakin painikkeissa ja linkeissä epäjohdonmukaista tyyliä värien ja ikonien osalta. Epäjohdonmukainen merkitsemistyyli saattaa johtaa käyttäjää harhaan. (WCAG 3.2.4)
 • Palvelussa on yksittäisiä linkkejä, jotka eivät ole erityisen kuvaavia. (WCAG 2.4.4)
 • Palvelussa on muutamia linkkejä, joiden nimiä ruudunlukija ei osaa aina lukea oikealla kielellä. (WCAG 3.1.2)
 • Ruudunlukijat eivät tavoita kaikkia tekstisisältöjä palvelusta, sillä osa linkkien ingresseistä on piilotettu ruudunlukijoilta. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on yksittäisiä linkkitekstejä, joista puuttuu alleviivaus. Ne ovat tunnistettavissa tällöin linkeiksi vain värinsä puolesta. (WCAG 1.4.1)
 • Monissa tilanteissa näppäimistökohdistin ei näy lainkaan tai se on liian heikosti erottuva. (WCAG 2.4.7 ja 1.4.11)
 • Sivuilla on käytetty useassa tilanteessa väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. Puutteellisia kontrasteja esiintyy tietyissä navigaation linkeissä ja sivuston painikkeissa, joissakin teksteissä sekä tiedotteiden, tapahtumien, kuulutusten ja muiden vastaavien sisältöjen metateksteissä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Palvelussa on yksittäisiä sivuja ja tiedostoja, joiden sivuotsikot eivät ole kuvaavia. (WCAG 2.4.2)
 • Otsikkomerkintöjen käytössä on vielä puutteita. Palvelussa on joitain otsikon näköisiä tekstejä, joista puuttuu otsikkomerkintä. Lisäksi joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty, ja otsikoksi on merkitty sisältöä, johon otsikkomerkintä ei kuulu. Otsikoissa on myös paikoin mukana tyhjiä rivejä. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on joitakin otsikoita, jotka eivät ole sellaisenaan kuvaavia. (WCAG 2.4.6)
 • Joissakin tärkeissä ilmoituksissa on käytetty ainoastaan väriä ilmaisemaan huomiota vaativaa tietoa. (WCAG 1.4.1)
 • Palvelussa on joitakin puutteita esitystavan välittymisessä ruudunlukijalle. Joistakin taulukoista puuttuvat otsikkosolut. Joitakin taulukoita ei tulkita ruudunlukijalla lainkaan taulukoiksi. Palvelussa on käytetty numeroituja listoja, joita ei ole aina merkitty semanttisesti listaksi. Lisäksi ruudunlukija lukee sisältöä paikoin yhteen ilman sanavälejä. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelussa on joitakin kuvia ja kuvakkeita, joilla ei ole vaihtoehtoista tekstiä, eikä niitä ole piilotettu ruudunlukijalta. Joiltakin olennaisilta kuvilta, kuten infograafeilta puuttuu kuvaava alt-teksti. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelussa on lomakekenttiä, joiden nimilappuja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti kenttiin. Joiltakin valikoilta puuttuu kokonaan näkyvä nimilappu. (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2)
 • Palvelussa on lomakekenttiä, joissa ei kerrota ruudunlukijakäyttäjille oikein tietoa kenttien pakollisuudesta. (WCAG 3.3.2)
 • Palvelussa on käytetty video- ja karttaupotuksia, joiden kehyksiltä (iframe) puuttuu saavutettava nimi. (WCAG 4.1.2)
 • Palvelussa on joitakin videoita, joiden kaikkea oleellista sisältöä ei kuvata ääniraidalla. Tieto tarvitsisi täydentävää kuvailutulkkausta. Joiltakin videoilta puuttuvat tekstitykset. (WCAG 1.2.2, 1.2.3 ja 1.2.5)
 • Palvelussa on asiakirjoja, kuten pdf-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Niiden semanttista rakennetta ja lukemisjärjestystä ei ole merkitty, ne on nimetty puutteellisesti, kuvilta puuttuu tekstivastineet, ja tiedostoissa on kontrastiongelmia. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 2.4.2)

Palvelun käyttäminen

 • Joissakin tilanteissa ruudunlukijakäyttäjiä ei informoida riittävästi sivulla tapahtuvista muutoksista tai toimintojen onnistumisesta. (WCAG 4.1.3)
 • Joidenkin linkkien näkyvä nimi ei vastaa niiden ohjelmallista nimeä, mikä saattaa vaikeuttaa linkkien käyttöä puheohjauksella. (WCAG 2.5.3)
 • Palvelussa on hakutoiminto, jonka suodattimissa on saavutettavuusongelmia. Valittujen suodattimien tila ei käy ilmi ruudunlukijalla. Lisäksi suodattimen valinta aiheuttaa sivun latautumisen uudelleen. (WCAG 3.2.2 ja 4.1.2)
 • Palvelussa on toiminnallisuuksia, jotka eivät toimi lainkaan tai toimivat puutteellisesti näppäimistöllä ja ruudunlukijalla. (WCAG 2.1.1)
 • Palvelussa on pudotusvalikoita, jotka aukeavat pelkästä näppäimistökohdistuksesta. Kenttiä ei lueta oikein ruudunlukijalla. Kenttien saavutettava nimi on epäkuvaava ja väärällä kielellä. (WCAG 3.2.1, 1.3.1 ja 2.4.6)
 • Palvelussa on useita käyttöliittymäelementtejä, joilta puuttuu rooli ja arvo. Joiltakin haitarielementeiltä puuttuu myös nimi. (WCAG 4.1.2)
 • Palvelussa on joitakin tilanteita, jossa käyttäjän näppäinkohdistinta siirretään varoittamatta uuteen sijaintiin. (WCAG 3.2.2)
 • Palvelussa on diagrammeja, jotka eivät mukaudu kunnolla suurennoksille tai mobiilinäytöille. (WCAG 1.4.10)

Saavutettavuuspuutteiden korjaus

Pyrimme jatkuvasti korjaamaan havaitsemiamme saavutettavuusongelmia. Listatut puutteet pyritään korjaamaan 1.1.2024 mennessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstitys ja kuvailutulkkaus sekä niiden näppäimistökäytössä on ongelmia. Ennen 23.9.2020 julkaistua multimediasisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelussa on kolmannen osapuolen tarjoamia karttapalveluita, jotka eivät ole saavutettavia. Laki kuitenkin sallii poikkeuksen karttasisällön kohdalla: karttojen ja karttapalvelujen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 11.6.2020.
Tämä seloste on laadittu 11.6.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 30.8.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto