Elda rent: Tips och råd om hur du skaffar och lagrar ved, använder en eldstad samt värmer upp en vedeldad bastu.

Trä är förnyelsebar energi, men vedeldning orsakar ändå skadliga utsläpp. Man kommer inte att förbjuda vedeldning, men var och en av oss kan påverka hur rent veden brinner. Det viktigaste är att du bara bränner torr ved – alltså inte skräp eller något annat.