Luftkvaliteten i småhusområdena i Nyland

Koncentrationen av partiklarnas lungdeponerade ytarea (lung deposited surface area = LDSA) i luften beskriver ytan av partikelmaterial som lägger sig i de djupaste delarna av lungorna, dvs. i lungblåsorna. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. Som jämförelse ingår också mätningsresultat från huvudstadsregionens småhusområden och från bakgrundsområden (Luk). I grafen kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

I Nyland övervakar vi vedeldningens effekter på luftkvaliteten i småhusområdena. Vi mäter LDSA-halterna, vilka anger utsläppen från vedeldning. Dessutom mäter vi på samma plats halterna av cancerframkallande PAH som uppkommer vid vedeldning. 

I huvudstadsregionen påverkas partiklarnas LDSA-halter i luften särskilt av trafikens avgaser, rök från vedeldning och luftföroreningars fjärrtransport. Årsgenomsnitten är cirka 20 μm2/cm3 i mycket livligt trafikerade miljöer, 11-12 μm2/cm3 i tätt byggda småhusområden och 8 μm2/cm3 i lantliga miljöer. Det finns inget rikt- eller gränsvärde för LDSA-halten. 

Guide för vedeldning