Hiukkasten LDSA

Hiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan (lung deposited surface area = LDSA) pitoisuus ilmassa kuvaa keuhkojen syvimpiin osiin eli keuhkorakkuloihin laskeutuvan hiukkasaineksen pinta-alaa. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Yksikkö on neliömikrometriä kuutiosenttimetrissä (µm2/cm3). Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Graafissa voit itse valita mittauspaikat, joiden tuloksia haluat tarkastella. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Lisää tietoa

Osa LDSA-tuloksista ja lisätietoa LDSA:sta on esitetty sivulla https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/ilmansaasteiden-pitoisuudet-nyt/