Hiukkasten LDSA

Hiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan (lung deposited surface area = LDSA) pitoisuus ilmassa kuvaa keuhkojen syvimpiin osiin eli keuhkorakkuloihin laskeutuvan hiukkasaineksen pinta-alaa. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Yksikkö on neliömikrometriä kuutiosenttimetrissä (µm2/cm3). Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Graafissa voit itse valita mittauspaikat, joiden tuloksia haluat tarkastella. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Lisää tietoa

Hiukkasten LDSA-pitoisuuksiin ilmassa vaikuttavat pääkaupunkiseudulla erityisesti liikenteen pakokaasut, puunpolton savut ja ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen. Vuosikeskiarvot ovat noin 20 µm2/cm3 erittäin vilkasliikenteisissä ympäristöissä, tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla 11–12 µm2/cm3 ja maaseutumaisessa ympäristössä 8 µm2/cm3. LDSA-pitoisuudelle ei ole ohje- tai raja-arvoa, mutta niiden esittämistä varten on kehitetty suuntaa antava ilmanlaatuindksi, jonka avulla voidaan havainnollistaa milloin pitoisuudet ovat suuria.