Kerrostalon katon yli näkyy Mustikkamaa ja Isoisän silta sekä merta.

Ilmanlaatu ja ilmasto

Teemme työtä tavoitteenamme maailman kestävin kaupunkiseutu. 

Tuotamme ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta. Laskemme pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt ja edistämme seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tarjoamme paikkatietoa kasvavan seudun tarpeisiin.

Kerrostalon katon yli näkyy Mustikkamaa ja Isoisän silta sekä merta.

Ilmanlaatu ja ilmasto

Teemme työtä tavoitteenamme maailman kestävin kaupunkiseutu. 

Tuotamme ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta. Laskemme pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt ja edistämme seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tarjoamme paikkatietoa kasvavan seudun tarpeisiin.

Uutta dataa tarjolla

Olemme julkaisseet uutta tietoa: pääkaupunkiseudun käyttämätön rakennusoikeus, ilmanlaatu vuonna 2022 ja tuoretta tietoa seudun työpaikoista ja työssäkäynnistä.

Tonttivarantokatsaus Mediatiedote ja linkki katsaukseen Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2022 -raportti Työpaikat ja työssäkäynti Helsingin seudulla

Millaista ilmaa hengität?

Ilmanlaatukartta puhelimen näytöllä metrossa.

Me ilmansuojeluyksikössä vastaamme ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Tuotamme luotettavaa ja ajantasaista tietoa ilmanlaadusta. Tehtäviimme kuuluvat ilmanlaadusta viestiminen sekä ilmansuojelun tutkimus, suunnittelu, koulutus- ja valistustehtävät. Toteutamme ilmansuojelutyötä laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Ilmanlaatu juuri siellä missä olet

Ilmastonmuutos

Kestävän kaupunkielämän mahdollistamiseksi tarvitaan ajankohtaista ja kattavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Tuotamme tietoa siitä, miten asukas voi valinnoillaan vaikuttaa, ja miten seudulla on onnistuttu ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä sopeudutaan sen aiheuttamiin muutoksiin.

Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasupäästöt Ilmastoystävällinen elämä

Seudulliset paikkatiedot

Teetkö suunnittelu- tai tutkimustyötä, jossa paikkatiedolla on merkitystä? Paikkatietoa hyödynnetään nykyään yhä enemmän, niin töissä kuin vapaa-ajalla. Siksi HSY:ssä haluamme tarjota pääkaupunkiseudun kattavia paikkatietoja sekä kaupunkien viranomaisille että tavallisille kansalaisille avoimena datana. Asiantuntija- ja suunnittelutyötä tekeville tarjoamme lisäksi räätälöityjä ja luvanvaraisia rekisteri- ja kartta-aineistoja sekä tietopalvelua.

Lisäksi tuotamme erilaisia tietotuotteita työpaikoista, pendelöinnistä, asumisesta, tonttivarannoista sekä MAL-seurannasta. Sivuillamme voit tutustua interaktiivisiin graafeihin sekä perinteisempiin raportteihin edellä mainituista teemoista.

Ilmakuva Hakaniemestä vuonna 2017. Kuva: HSY Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Tietoa kaupunkisuunnitteluun

Turkoosi kuvituskuva kaupungista, jossa on kerrostaloja, autoja, junia, polkupyöriä ja käveleviä ihmisiä.

Kaupunkisuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja terveelliselle kaupunkiympäristölle. Tarjoamme kaupunkisuunnittelijoille monipuolista tietoa seudun kehityksestä sekä ilmastotavoitteiden ja ilmanlaadun huomioimisesta suunnittelussa.