Ilmanlaatu Uusimaa

Pääkaupunkiseudun lisäksi seuraamme ilmanlaatua myös muualla Uudellamaalla. Ilmanlaatu Uudellamaalla on yleensä pääosin hyvä. Paikoin ilmanlaatua heikentävät liikenteen ja puunpolton päästöt.

Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan yleistä ilmanlaatua ja yleisesti kaupunkien tausta-alueiden ilmanlaatua.

Toinen mittausasema vaihtaa paikkaa vuosittain Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelman (2019−2023) mukaisesti. Tämän siirrettävän mittausaseman mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Siirrettävien asemien paikat eri vuosina:
2019: Kirkkonummi
2020: Porvoo
2021: Hyvinkää
2022: Järvenpää
2023: Kerava

Mittausasemien lisäksi mittaamme ilmanlaatua myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. Seuraamme puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mittaamme polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Mittauspaikat eri vuosina:
2019: Hyvinkää, Kruununpuiston pientaloalue
2020: Tuusula, Vaunukankaan pientaloalue
2021: Lohja, Moision pientaloalue
2022: Porvoo, Vanha Porvoo
2023: Raasepori, Karjaa. Maasillan pientaloalue

Lisäksi seuraamme liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun passiivikeräinmenetelmällä useissa kunnissa.

Raportoimme vuosittain tiedot Uudenmaan ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä. Julkaisussa esitetään myös jokaisen alueen kunnan päästöt raportointivuotta edeltävältä vuodelta. Raportti ilmestyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna.

Katso myös