Ilmanlaatu Uusimaa

Pääkaupunkiseudun lisäksi seuraamme ilmanlaatua myös muualla Uudellamaalla. Ilmanlaatu Uudellamaalla on yleensä pääosin hyvä. Paikoin ilmanlaatua heikentävät liikenteen ja puunpolton päästöt.

Den svenska versionen av sidan finns här. Observera att förnyelsen av vår webbsida inte är färdig och därför kan det finnas mindre skillnader i innehållet på sidorna.

See the English version here: The air you breathe and Air Protection.
Please note that the renewal of our website is ongoing and page content can differ slightly.

Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan yleistä ilmanlaatua ja yleisesti kaupunkien tausta-alueiden ilmanlaatua. Toinen mittausasema vaihtaa paikkaa vuosittain. Tämän siirrettävän mittausaseman mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Vuonna 2020 mittausasema sijaitsee Porvoossa. Uudenmaan ilmanlaadun seurantasuunnitelman (2019−2023) mukaisesti muina vuosina mittausasema sijaitsee Kirkkonummella, Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä.

Mittausasemien lisäksi mittaamme ilmanlaatua myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. Vuonna 2020 Tuusulassa Vaunukankaan pientaloalueella seuraamme puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mittaamme polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Vuonna 2021 mittaamme pientaloalueen ilmanlaatua Lohjalla, vuonna 2022 Porvoossa ja vuonna 2023 Raaseporissa. Lisäksi seuraamme liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun keräinmenetelmällä useissa kunnissa.

Ilmanlaatu nyt

 

Raportoimme vuosittain tiedot Uudenmaan ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä. Julkaisussa esitetään myös jokaisen alueen kunnan päästöt raportointivuotta edeltävältä vuodelta. Raportti ilmestyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna.

Katso myös