Ilmanlaatu Uusimaa

Pääkaupunkiseudun lisäksi seuraamme ilmanlaatua myös muualla Uudellamaalla. Ilmanlaatu Uudellamaalla on yleensä pääosin hyvä. Paikoin ilmanlaatua heikentävät liikenteen ja puunpolton päästöt.

Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan yleistä ilmanlaatua ja yleisesti kaupunkien tausta-alueiden ilmanlaatua.

Toinen mittausasema vaihtaa paikkaa vuosittain Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelman (2024−2028) mukaisesti. Tämän siirrettävän mittausaseman mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Siirrettävien asemien paikat eri vuosina:
2024: Kirkkonummi
2025: Porvoo 
2026: Hyvinkää 
2027: Järvenpää
2028: Kerava 

Mittausasemien lisäksi mittaamme ilmanlaatua myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. Seuraamme puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mittaamme polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Mittauspaikat eri vuosina:
2024: Karkkila, Sudetin pientaloalue
2025: Järvenpää
2026: Kerava 
2027: Loviisa 
2028: Mäntsälä 

Lisäksi seuraamme liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun passiivikeräinmenetelmällä useissa kunnissa.

Raportoimme vuosittain tiedot Uudenmaan ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä. Julkaisussa esitetään myös jokaisen alueen kunnan päästöt raportointivuotta edeltävältä vuodelta. Raportti ilmestyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna.

Katso myös