Vinkit asukkaalle

Voit vähentää ilmansaasteille altistumistasi ja oireitasi arjen valinnoilla. Millaisella asuinalueella asut? Asutko lähellä vilkasta tietä? Missä ulkoilet ja liikut? Millainen ilmanvaihto kotonasi on? Käytätkö tulisijaasi oikein?

 

 

Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet eivät useimmille ihmisille aiheuta merkittäviä terveyshaittoja. Osa meistä on ilmansaasteiden vaikutuksille muita herkempiä. Osalle väestöstä koituu sairautensa tai ikänsä puolesta keskimääräistä enemmän terveyshaittaa ilmansaasteista. Herkimpiä ilmansaasteiden terveyshaitoille ovat pienet lapset ja ikääntyvät sekä hengitys- ja sydänsairaat.

 

Lisätietoa

 

Tietoa terveysvaikutuksista (THL)

Tietoa siitepölytilanteesta (Turun Yliopisto)

Tietoa altistumisen vähentämisestä suodatuksen keinoin (Hengitysliitto)

Tietoa astmasta (Allergia-, Iho- ja Astmaliitto)