Puunpoltto heikentää ilmanlaatua

Pientaloalueen talojen katoilla on hieman lunta. Taustalla on havupuita, lehtipuut ovat lehdettömiä. Etualalla olevan talon piipusta tulee savua.

Noin 80 prosentissa pääkaupunkiseudun pientaloista poltetaan puuta. Vaikka pääasiallista puulämmitystä pääkaupunkiseudulla on vain vähän, puunpoltolla on suuri merkitys, sillä pientaloja on paljon ja tiiviisti. Puunpolton päästöillä on ihmisten terveydelle merkittävä vaikutus, koska päästöt syntyvät asuinalueilla ja pääsevät lähialueen hengitysilmaan. Tulisijojen käyttö keskittyy niihin aikoihin, jolloin ihmiset ovat kotonaan tai pihallaan ja altistuvat siten päästöille. Heikkotuulisina päivinä ja pakkassäällä savu jää leijumaan pihapiiriin ja pääsee kulkeutumaan asuntoihin.

Tulisijojen käyttö aiheuttaa savua eli päästöjä ilmaan. Haitallisia päästöjä syntyy erityisesti, jos poltetaan jätteitä tai märkää puuta. Huonon polton päästöt ovat monikertaiset verrattuna taitavaan kuivan puun polttoon hyvässä tulisijassa. Päästöt sisältävät mm. hiukkasia, häkää, hiilivetyjä ja mustaa hiiltä sekä polysyklisiä aromaattisia yhdisteitä, kuten bentso(a)pyreeniä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Musta hiili on lisäksi ilmastonmuutosta kiihdyttävä saaste, jonka päästöt etenkin pohjoisilta leveysasteilta kulkeutuvat jäätiköille ja nopeuttavat niiden sulamista.

Puunpolttoa ei olla kieltämässä. Jokainen voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Tärkeintä on, että poltat vain kuivaa puuta – ei siis roskia eikä märkää puuta. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä. On myös tärkeää huolehtia riittävästä tuloilman saannista. Huonosta palamisesta ja erityisesti kitupoltosta syntyy paljon savua. Se heikentää naapurisopua, mutta on myös terveyshaitta tiiviillä pientaloalueilla. Savun pienhiukkaset lisäävät mm. hengitys- ja sydänoireita. Pitkäaikaisen altistumisen on todettu lisäävän sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta. EU on asettanut ulkoilman syöpävaaralliselle bentso(a)pyreenille tavoitearvon (1 nanogrammaa kuutiometrissä ilmaa), jonka ei suositella ylittyvän.

Tietoa polttopuun hankinnasta, varastoinnista ja käytöstä sekä saunan lämmityksestä on koottu kattavasti osoitteeseen poltapuhtaasti.fi. Sivustolla on myös tietoa puunpolttoon liittyvistä hankkeista sekä tapahtumista. Sivustolle on koottu puunpolttoaiheisia esitteitä ja videoita. Esitteitä voi myös tilata HSY:stä: hsy.fi/esitteet.

Vinkit vähäpäästöisempään puunpolttoon

  • Säilytä puut kuivana tuulettuvassa puuvajassa.
  • Käytä tulisijassa vain kuivaa ja puhdasta puuta. Älä polta jätteitä, kierrätyskelpoista materiaalia äläkä maalattua, liimattua tai kyllästettyä puuta. Jätteenpoltto on kielletty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja jätehuoltomääräyksissä. Sytyttämisessäkin parhaita ovat pienet puutikut tai sytytyspalat. Tarkista lajitteluohjeet Jäteoppaasta.
  • Vältä kitupolttoa eli puun polttamista liian pienellä ilmamäärällä. Hyvä palaminen tarvitsee riittävästi ilmaa.
  • Sytytä tulisija oikein. Päästöihin voit vaikuttaa myös sytyttämistavoilla. Syttymisessä ja palon alkuvaiheessa syntyy eniten päästöjä. Useimmissa tulisijoissa päältä sytyttäminen, eli sytykkeiden asettaminen polttopuiden päälle, on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi. Tällöin puun ainesosat leimahtavat sytykkeiden lämmöstä, ja kaikki mikä kaasuuntuu myös palaa. Jos kylmiä puupilkkeitä kuumennetaan alhaaltapäin ne toki kaasuuntuvat, mutta eivät pala kokonaan. Tällöin muodostuu runsaasti päästöjä.
  • Tarkkaile savupiipusta tulevan savun väriä. Mitä vaaleampaa savu on, sitä puhtaammin puu palaa. Pian sytyttämisen jälkeen savun värin pitäisi vaaleta.
  • Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta. Voit kysyä nuohoojaltasi myös vinkkejä puunpolttoon.
Jäteopas

Säätila vaikuttaa savun leviämiseen

Jos sää on heikkotuulinen tai kylmä, päästöt jäävät leijumaan matalalle omakotitaloalueen päälle ja tunkeutuvat myös asuntoihin sisälle. Savujen leviämiseen ja laimenemiseen vaikuttavat tuulen suunta ja nopeus, yleinen säätila sekä rakennusten sijainti ja piipun korkeus. Eniten savuista aiheutuu ongelmia tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.

Jos naapurin savut haittaavat

​Puun tai muun kiinteän polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle. Jos naapurin savut häiritsevät, kannattaa keskustella naapurin kanssa. Ehkä hän ei vain ole tullut ajatelleeksi, että savu häiritsisi muita. Jos keskustelusta ei ole apua, ota yhteyttä kuntasi ympäristön- tai terveydensuojelusta vastaavaan viranomaiseen. He selvittävät asiaa ja antavat neuvoja tarvittaessa.