Miten vähennät altistumistasi ilmansaasteille?

Alaspäin viettävä katu, jota ympäröi rakennukset. Kadun reunassa pysäköityjä autoja. Taustalla näkyy myös ratikka ja kadun reunassa muutama lehdessä oleva puu. Jalkakäytävällä selin kävelemässä aikuisia ja lapsia.

Altistut ilmansaasteille sekä sisällä että ulkona. Ilmansaasteille altistuminen on sitä suurempaa, mitä korkeampia hengitysilman saastepitoisuudet ovat ja mitä kauemmin hengität saastunutta ilmaa. Kotisi sijainti ja sisäilman laatu vaikuttavat ratkaisevasti terveyteesi. Kun muutat, teet samalla tärkeän päätöksen altistumisestasi ilmansaasteille.

Erityisesti kaupunkien keskustoissa ja muuten vilkkaasti liikennöidyillä alueilla liikkuvat ja asuvat altistuvat ilmansaasteille. Jo korttelin päässä pääväylältä ilma on puhtaampaa ja altistumisesi esimerkiksi pienhiukkasille vähenee noin 25 prosenttia. Myös pientaloalueilla puunpolton savut saattavat merkittävästi lisätä altistumista ilmansaasteille. Suuri osa ulkoilman kaasumaisista ja hiukkasmaisista haitallisista aineista kulkeutuu rakennusten sisätiloihin.

Pienhiukkaset ovat ihmiselle haitallisin ilmansaaste ja ne kulkeutuvat helposti sisäilmaan. Altistut saasteille eniten kotona, koska vietät siellä suurimman osan vuorokaudesta. Sen sijaan hetkittäiset saastepiikit esimerkiksi bussipysäkillä voivat aiheuttaa oireita heti, mutta ne vaikuttavat vain vähän kokonaisaltistumiseen.

Tulisijojen käyttö aiheuttaa savua eli päästöjä ilmaan. Erityisesti jos poltetaan jätteitä tai märkää puuta, savupiipusta tupruaa ilmaan runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Voit itse vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä.

Näin vähennät altistumistasi ilmansaasteille:

 • Seuraa asuinalueesi ja käyttämiesi reittien ilmanlaatua.
 • Valitse puhtaampi reitti liikkuessasi.
 • Vältä ulkoilua vilkkaiden katujen ja väylien varsilla varsinkin ruuhka-aikaan.
 • Vältä voimakasta fyysistä rasitusta vilkasliikenteisillä alueilla.
 • Jos ulkoilman ilmanlaatu on huono, siirry puhtaampaan ilmaan, esimerkiksi sisätiloihin.
 • Pakkasella voit lämmittää hengitysilmaasi hengitysilman lämmittimellä tai kaulaliinalla. Näin saasteiden ja kylmän ilman haitallinen yhteisvaikutus vähenee.
 • Vältä asuntosi tuulettamista ikkunan kautta etenkin ruuhka-aikoina, jos se sijaitsee vilkasliikenteisellä alueella.
 • Asuntojen ja autojen laadukkaat tuloilmasuodattimet vähentävät tehokkaasti hengitettävän pölyn määrää. Suodattimet tulee huoltaa säännöllisesti.
 • Autoissa voi laittaa ilmastoinnin sisäkierron päälle pölyisimmillä alueilla.
 • Käytä tulisijaasi taitavasti.

Kun ilmanlaatu heikkenee

 • Jos saat oireita, hoida ja lääkitse niitä.
 • Siirry puhtaampaan ilmaan sisälle tai kauemmas liikenteestä.
 • Vältä raskasta liikuntaa ulkona.
 • Seuraa tilanteen kehittymistä.

Jos ilmanlaatu heikkenee voimakkaasti, tiedotamme siitä asukkaille viipymättä.

Valinnoillasi vaikutat hengitysilman laatuun

Liikenne

 • Suosi pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä.
 • Valitse vähäpäästöinen auto.
 • Esilämmitä auton moottori, kun lämpötila laskee alle +5 °C.
 • Vältä joutokäyntiä.
 • Autoile mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ja -paikkojen ulkopuolella.
 • Noudata taloudellista ajotapaa.
 • Käytä autossa ilmanvaihdon sisäkiertoa, jos autoilet ruuhkassa.

Katupöly

 • Siirrä autosi pois puhdistettavalta kadulta.
 • Käytä ennakoivaa ajotapaa ja suosi kitkarenkaita.
 • Vaihda ajoissa kesärenkaat.
 • Vältä turhaa autoilua.
 • Käytä joukkoliikennettä. Pyöräile ja kävele.
 • Käytä pestyä ja seulottua hiekoitussepeliä.
 • Poista hiekka aina kosteana.
 • Älä käytä lehtipuhallinta hiekanpoistoon.
 • Jollet itse hoida pihaa, vaikuta taloyhtiössäsi.

Puunpoltto

 • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
 • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
 • Vältä kitupolttoa, eli puun polttamista liian pienellä ilmamäärällä. Hyvä palaminen tarvitsee riittävästi ilmaa.
 • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
 • Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä, jottet savusta naapureitasi.