Luftkvaliteten i Kervo

Du kan kontrollera luftkvaliteten eller halterna för olika luftföroreningar vid olika mätpunkter. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. I flikarna kan du välja vilka mätresultat du vill se. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

Mätningar av luftkvaliteten i Kervo

År 2023 övervakar vi luftkvaliteten i Kervo vid ringvägen Keskustan Kehä. På stationen mäter vi halterna av kvävedioxid och inandningsbara partiklar. Resultaten vid stationen återspeglar luftkvaliteten i ett livligt trafikerat område.

Luftföroreningskoncentrationer i Kervo jämfört med andra