En bild av en farled med personbilar och bussar. Sikten försämras av gatudamm som svävar i luften.

Gatudamm består i huvudsak av inandningsbara partiklar. Gatudammet har störst inverkan på luftkvaliteten på andningshöjd. Gatudamm består av partiklar som lossnar från vägbeläggningen när den nöts av däck, finfördelat sandningsmaterial och däck- samt bromsdamm. Det uppstår också från byggarbetsplatser.

Vanligtvis är det mest gatudamm i luften under våren. Även under hösten och vintern förekommer stundom höga dammhalter under vinterdäckperioden, om gatorna och vägarna är bara och torra. Byggarbetsplatser kan orsaka höga dammhalter i sin närmiljö under hela året.

Under vintern samlas partiklar från många olika källor på gatorna som dammar under våren när de torkat både till följd av trafikens och vindens inverkan. Gatorna dammar mest längs livligt trafikerade väg- och gatusträckor. Tidpunkten när vårens gatudammsperiod infaller och dess styrka varierar från år till år enligt vädret.