Luftkvaliteten i huvudstadsregionen och på andra platser

Vintrigt stadslandskap fotograferat från ett tak. Blå himmel, tättstående byggnader och snö på taken.

Enligt internationella jämförelser är luftkvaliteten bra i Finland och i huvudstadsregionen. Enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) har Finland den bästa luftkvaliteten i världen. I Finland är den genomsnittliga koncentrationen av finpartiklar 6 mikrogram per kubikmeter, vilket är den lägsta landsspecifika siffran i världen. Estland, Sverige, Kanada, Norge och Island når nästan samma låga mängd. Mellanöstern, Fjärran Östern och Afrika har enligt WHO:s statistik den sämsta luftkvaliteten. Uganda, Mongoliet, Qatar, Indien och Kamerun placerar sig sist på listan. I länder med sämst luftkvalitet är halterna av finpartiklar mer än tio gånger högre än i de länder med bästa luftkvalitet. När man jämför luftkvaliteten i olika länder är det också värt att observera att gränserna för de olika luftkvalitetsindexens halter är olika. Mätuppgifternas osäkerhet ska också beaktas i jämförelsen. I vissa länder finns det väldigt lite mätdata och kvaliteten är nödvändigtvis inte särskilt tillförlitlig.

Finlands goda luftkvalitet förklaras av dess läge långt ifrån stora utsläppsansamlingar, relativt liten befolkning, avancerad teknik för utsläppsminskning och väderförhållandena. Det är ofta blåsigt i Finland, och blåsigt väder späder ut föroreningarna. Här finns heller ingen stark UV-strålning som producerar fotokemiska föroreningar. Luftkvaliteten i Helsingfors och huvudstadsregionen är i allmänhet också god jämfört med andra huvudstadsregioner i andra länder. Här är finpartikelhalterna klart lägre än i mer folkrika storstadsområden. Koncentrationerna av inandningsbara partiklar har också legat under EU:s gränsvärden sedan 2006, även om gatudammet i allmänhet minskar luftkvaliteten i städerna, särskilt på våren. Kvävedioxidhalterna har minskat snabbt och det årliga gränsvärdet underkrids även i livligt trafikerade gatuschakt i Helsingfors centrum.