Ilmanlaatujulkaisut

Tälle sivulle on koottu keskeisiä raportteja pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja ilmansaasteille altistumisesta sekä päästöistä ja niiden vähennyskeinoista.

Mitä ilmanlaadusta on saatu selville eri vuosina ja eri paikoissa pääkaupunkiseudulla?

 

Ilmansaasteiden leviämismallilaskelmia

Miten ilmanlaatua parannetaan ja miten varaudutaan heikkenevään ilmanlaatuun?

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla

Katupölyn päästöt ja ilmanlaatuvaikutukset

Ilmansaasteet, altistuminen ja terveysvaikutukset

Ilmanlaatu ja kasvillisuus