Työmaiden pölyt

Rakennustyömaat tuottavat usein pölyhaittoja lähiympäristöön. Mittaamme hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia työmaiden läheisyydessä eri kohteissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Vuonna 2024 työmaapölymittaukset tehdään Espoon Kilossa. Mittaukset tehdään AQ Guard Smart -mittalaitteella maalis–lokakuun ajan. Voit tarkastella työmaiden pölypitoisuuksia eri mittauspaikoista. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Graafeissa voit itse valita yhden tai useamman mittauksen, joita haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Lisätietoa

Mittaamme hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia työmaiden läheisyydessä maalis-lokakuun ajan. Työmaapölyn suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset (PM10) eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.