Jätepalvelut kiinteistöille

HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat pääkaupunkiseudun sekä Kirkkonummen asuinkiinteistöt ja kuntien palvelukiinteistöt, kuten koulut, päiväkodit sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Meiltä voit tilata jätteenkuljetuspalvelun seuraaville jätelajeille:

 • sekajäte
 • biojäte
 • kartonkipakkaukset (pahvi)
 • muovipakkaukset
 • lasipakkaukset
 • pienmetalli

Jätehuoltomääräykset määrittelevät, mitä jätelajeja eri kokoisilta kiinteistöiltä tulee kerätä. Sekajäte kerätään kaikilta kiinteistöiltä.

Jätehuoltomääräykset Tiivistetyt tiedote HSY:n jätehuoltomääräysten uudistuksesta vuonna 2022 sekä tärkeimmät lisädokumentit.

Myös asuinkiinteistöjen lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset kuuluvat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella HSY:lle.

Lue lisää lietesäiliöiden tyhjennyksestä

Jos pienkiinteistölläsi ei ole erilliskeräystä kierrätyskelpoisille jätteille, vie paperi, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli Rinki-ekopisteeseen.

Tilaa jätteenkuljetuspalvelu tai tee muutoksia sopimukseesi

Nainen kantaa pahvijätteitä sylissään ulkona.

Oletko uusi asiakas? 

Tervetuloa HSY:n jätehuollon asiakkaaksi. Jätteenkuljetus on hyvä tilata hyvissä ajoin, mielellään 2 viikkoa ennen palvelun toivottua aloituskohtaa. Jos tilaat käyttöösi vuokra-astian, se toimitetaan kiinteistöllesi noin kahden viikon kuluessa. Tutustu ennen tilausta jätehuoltomääräyksiin ja jätehuollon hinnastoon.

Kun teet tilauksen jätehuollon asiointipalvelussa, tarvitset seuraavat tiedot

 • pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen (yksityishenkilöt) tai
 • Y-tunnuksen (taloyhtiöt ym.)

 

Tee muutoksia jätteenkuljetuspalveluun

Muutoksia voit tehdä jätehuollon asiointipalvelussa. Olemme turvallisen asioinnin varmistamiseksi ottaneet henkilöasiakkaillamme käyttöön vahvan tunnistautumisen 18.1.2021. Henkilöasiakkaiden henkilöllisyys todennetaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Henkilöasiakkaat voivat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan omia jäteasioita puolestaan. Valtuuttaminen tehdään Suomi.fi-palvelussa.

Päivitä valtuuksia Suomi.fi-palvelussa

Asunto-osakeyhtiöt, yritykset ja yhteisöasiakkaat voivat tunnistautua vahvasti 23.6.2021 alkaen. Valtuudet tunnistautumiseen ja jäteasioiden hoitoon kannattaa päivittää kuntoon. 

Vanhalla tavalla (kiinteistön jätepalvelutunnus ja postinumero) tunnistautuminen jätehuollon asiointipalveluun on mahdollista asunto-osakeyhtiöille, yrityksille ja yhteisöasiakkaille 21.11. saakka.

Jätehuollon asiointipalvelu

Asiointipalvelussamme voit

 • tarkastella kiinteistön jätepalvelun voimassa olevia tietoja ja
 • tehdä muutoksia mm. jäteastioihin, noutotiheyksiin, laskutusosoitteeseen ja yhteyshenkilöihin

Asiointipalvelussamme et voi

 • päättää jätepalvelua
 • keskeyttää jätekuljetuksia
 • pidentää sekajätteen tyhjennysväliä kahdeksaan viikkoon

Muissa jätepalvelun muutoksissa ja tilauksissa auttaa asiakaspalvelumme.

Kiinteistöllä lajiteltavat jätteet − jätehuoltomääräykset

Nainen laittaa kartonkia astiaan jätehuoneessa.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita ja HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita.  Jätehuoltomääräyksissä on tietoa erikseen kerättävistä jätelajeista. Lisäksi määräyksissä on tietoa keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetuista vaatimuksista.  

Jätehuoltomääräysten mukaan biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

 

1.1.2021 alkaen

kerättävä

kiinteistöllä

 

Jäte

Asuinkiinteistö

Muu kiinteistö

Sekajäte

aina

aina

Biojäte

5 asuntoa

25 kg/viikko

Kartonkipakkaukset

ja pahvi

5 asuntoa

25 kg/viikko

Lasipakkaukset

5 asuntoa

25 kg/viikko

Pienmetalli

5 asuntoa

25 kg/viikko

Muovipakkaukset

5 asuntoa

15 kg/viikko

Paperi

jätelain

mukaisesti

jätelain

mukaisesti

 

Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen

Kiinteistön tai jätteen haltija voi perustellusta syystä hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta haetaan seuraavissa tilanteissa:  

 • Sekajäteastioiden tyhjennysvälin pidentäminen kahteen tyhjennyskertaan vuodessa
 • Kiinteistön jätteenkeräyksen määräaikainen keskeytys yli vuodeksi tai vähintään kolmatta kertaa peräkkäin
Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen

Toimiva jätetila

Jäteastiat tulee sijoittaa tasaiselle ja kulutusta kestävälle alustalle ja niin, että tyhjennys pystytään suorittamaan sujuvasti ja turvallisesti.   

Isoissa taloyhtiöissä jätepiste on asukkaiden arjessa näkyvä asia, jonka toimivuutta ja siisteyttä arvostetaan.

Lue lisää toimivan jätetilan suunnittelusta

Jäteastiat ja muut jätteenkeräysvälineet

Toimivan jätehuollon edellytys on, että kiinteistöllä on riittävä määrä jäteastioita tai -säiliöitä, jotka soveltuvat alueella käytettävään keräysjärjestelmään ja koneelliseen tyhjennykseen. Lähtökohtana ovat jätehuoltomääräykset ja kiinteistön yksilölliset tarpeet jätteenkeräyksessä.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat tehdä kanssamme sopimuksen yhteisen jäteastian käytöstä. Sopimus koskee kaikkia kiinteistöltä keräämiämme jätelajeja.

Näin voit vaikuttaa jätemaksusi suuruuteen

Kiinteistösi jätemaksut muodostuvat jäteastioiden tyhjennyshinnasta ja astiavuokrasta. Suosittelemme vuokraamaan jäteastian meiltä, sillä silloin sinun ei tarvitse huolehtia jäteastian kunnosta ja toimivuudesta. Halutessasi voit hankkia myös oman jäteastian.   

Jäteastioiden tyhjennyshinta muotoutuu kiinteistölle sopivasta jäteastioiden tyhjennysrytmistä, joka vaihtelee jätteiden ja jäteastioiden määrän mukaan. 

Syväkeräyssäiliön hinta perustuu punnitukseen, jolloin jätteestä maksetaan todellisen määrän mukaan.

Jätehuollon hinnastossa on tarkemmin tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. 

Kun kiinteistösi asukkaat lajittelevat roskat oikeisiin jäteastioihin, me voimme toimittaa ne hyötykäyttöön. Samalla voit vaikuttaa kiinteistösi jätemaksujen määrään, sillä hyötykäytettävä jäte on kiinteistöille edullisempaa.  

Jätehuollon hinnastot Laskut ja maksaminen

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto

Tarjoamme pääkaupunkiseudulla sijaitseville vapaa-ajan asunnon haltijoille erilaisia palveluvaihtoehtoja jätehuollon hoitamiseen sekä mantereella että saaristossa. Jätelain mukaan myös vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon.

Lue lisää vapaa-ajan asunnon jätehuollosta

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys

Asuinkiinteistöjen lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset kuuluvat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella HSY:n vastuulle.

Tee kanssamme sopimus sako- ja umpikaivon tai pienpuhdistamon tyhjennyksestä. Voit tilata meiltä lietesäiliön tyhjennyksen aina tarvittaessa tai sopia säännöllisestä tyhjennyksestä. Tilauksen voit tehdä sähköisessä asiointipalvelussamme tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lisätietoja sako- ja umpikaivon tyhjennyksistä

Kompostointi kiinteistöillä

Biojätteet voit halutessasi kompostoida kiinteistöllä, jolloin erillistä biojäteastiaa ei välttämättä tarvita. Kompostointi on luonteva osa jätehuoltoa erityisesti pientaloille.

Lue lisää kompostoinnista

Eroon isoista esineistä?

Onko sinulla isoja ja risoja tavaroita, joista haluat päästä eroon? Sortti-nouto on isojen esineiden maksullinen noutopalvelu.

Lisätietoja Sortti-noudosta

Ajankohtaista jätehuollossa