Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.  Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita.

Uudistamme jätehuoltomääräykset 2022 – kysely on sulkeutunut! 

Jätehuoltomääräysten uudistus liittyy laajaan jätelainsäädännön muutokseen.

Tutustu ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Löydät koosteen keskeisimmistä muutoksista tältä verkkosivulta.

Keräsimme muutosehdotuksista mielipiteitä 3.5.–17.6.2022. Kommentointiaika on nyt päättynyt. Kiitämme annetuista palautteista ja käymme ne kaikki läpi.

Asukkaiden lajittelumahdollisuudet paranevat: biojätteen lajittelu laajenee 1-4 asunnon kiinteistöihin

 • Ehdotuksen mukaan biojäte on lajiteltava kaikenkokoisista asuinkiinteistöistä. Siten biojätteen lajittelu laajenee myös 1-4 asunnon kiinteistöihin. Vapaa-ajan kiinteistöissä biojätettä ei tarvitse lajitella. Tällä hetkellä biojäte on lajiteltava taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa.  
 • Omatoiminen kompostointi määräysten mukaisessa kompostorissa on edelleen vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Kompostointi edellyttää jatkossa kompostointi-ilmoituksen tekemistä HSY:lle. 
 • Nämä muutokset tulisivat voimaan erillisen aikataulun mukaan seuraavasti: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023, Vantaa 1.1.2024, ja Helsinki 1.7.2024. 
 • Perustelu muutokselle: uudistettu jäteasetus edellyttää biojätteen erilliskeräyksen laajentamista. HSY:n teettämän elinkaariselvityksen perusteella biojätteen kierrätyksellä saavutettavat päästövähennykset kasvaisivat nykytilaan verrattuna enemmän kuin keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat päästöt. Biojätteen lajittelu on tärkeää: vain siten saadaan sekä tuotettua uusiutuvaa kotimaista energiaa että kierrätettyä ravinteita lannoitekäyttöön.

jh_maarays_ennenjalkeen.png

Aiemmin pienkiinteistöille riitti sekajätteen keräys. Uusien jätehuoltomääräysten myötä kaikilta asuinkiinteistöiltä edellytetään jatkossa myös biojätteen keräystä (tai kompostointia).

Uusia palveluita pienkiinteistöille biojätteen keräykseen, jotta lajittelu olisi vaivatonta ja edullista

 • Jätehuoltomääräyksien tueksi kehitämme palveluvalikoimaa pienkiinteistöille, esimerkkeinä uudenlaiset kokeilussa olevat biojätteen keräystä helpottavat astiat.  
 • Tuulettuva biojäteastia on tuuletusaukkojen ja välipohjan takia tavanomaista jäteastiaa paremmin ilmastoitu. Tämä pitää biojätteen kuivempana ja voi vähentää hajujen muodostumista. Tuulettuvan biojäteastian pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa. Astia on kokeilussa. Tällä hetkellä käytössä on perinteinen biojäteastia, jonka pisin tyhjennysväli on kaksi viikkoa. 
 • Jäteautoon tarvittaessa tyhjennettävä kompostori on täysin uudenlainen HSY:ltä vuokrattava kompostori, joka voidaan tyhjentää biojäteautoon tilauksesta. Astia on kokeilussa.

Esimerkki:

 • omakotitaloissa tyypillisin sekajäteastian koko on 240 l ja tyhjennysväli on joka 2. viikko, jolloin vuosikustannus vuokra-astialla on noin 245 euroa (vuoden 2022 hinnaston mukaan).  
 • Uudistuksen jälkeen: valitsemalla tuulettuvan biojäteastian voi biojätteen tyhjennysväli olla neljä viikkoa. Sekajäteastian ja tuulettuvan biojäteastian tyhjennys joka neljäs viikko tarkoittaa yhteensä noin 210 euroa vuosikustannusta.  
 • Myös neljän huoneiston kiinteistöllä sekajätteen ja biojätteen erillisten astioiden tyhjennys joka toinen viikko on noin 160 euroa edullisempaa kuin pelkästään sekajäteastian tyhjennys kerran viikossa. 

Hintaesimerkit perustuvat vuoden 2022 jätepalveluhinnastoon. Mahdollisissa uusissa palvelutuotteissa hinnat perustuvat tämänhetkiseen arvioon. Katso hintaesimerkkejä.

jh_maarays_kimppakerays.png

Pienkiinteistöt voivat järjestää seka- tai biojätteen keräyksen myös yhdessä naapureiden kesken sekä valita itselleen sopivimman biojätteen lajitteluvaihtoehdon. Uusi jätelaki edellyttää biojätteen kompostoinnista ​kompostointi-ilmoituksen ​tekemistä HSY:lle.​

Aiempaa joustavammat mahdollisuudet saada kiinteistön jätemääriin sopiva palvelukokonaisuus 

Sekajätteen määrä vähenee bio- ja pakkausjätteen aktiivisella lajittelulla. Kiinteistö voi saada sekajäteastian tyhjennyksen jopa joka 16. viikko, kun asukkaat lajittelevat:

 • biojätteen (erilliskeräykseen tai omaan kompostoriin) sekä  
 • kartonki-, lasi ja muovipakkausjätteen ja pienmetallijätteen (omiin keräysastioihin, monilokeroastiaan tai Rinki-ekopisteelle)  
 • ja kun sekajätettä syntyy vähän. 

Tällä hetkellä pisin tilattava tyhjennysväli sekajätteelle on kahdeksan viikkoa (mikä sekin edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia). 

 • Lisäksi lähekkäin sijaitsevissa kiinteistössä asuvat naapurit voivat edelleen käyttää yhteistä jäteastian sijoituspaikkaa ja yhteisiä astioita, jos kiinteistön haltijat ovat asiasta sopineet. Yhteiskäyttösopimus voi koskea mitä tahansa jätelajia. Esimerkiksi yhteiskäytössä oleva pakkausten monilokeroastia, johon kerätään kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksia vähentää tehokkaasti sekajätteen määrää. Jäteastioiden yhteiskäyttösopimus mahdollistaa kustannusten jakamisen osallistuvien naapurikiinteistöjen kesken.

Biojätteen kompostoinnista täytyy tehdä HSY:lle kompostointi-ilmoitus  

 • Uusi jäteasetus edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistöjen on tehtävä ilmoitus kompostirekisterin pitäjälle (pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella HSY:lle).  
 • Biojätteen kompostoinnin ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöt, siirtolapuutarhat ja pienvenesatamat. 
 • Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 
 • Tällä hetkellä kompostointi-ilmoitusvelvollisuus koskee pääkaupunkiseudulla vain niitä asuinkiinteistöjä, joissa asuntoja on viisi tai enemmän. 
 • Tiedotamme kompostoivia kiinteistöjä erikseen kompostointi-ilmoituksen tekemisestä. 
 • Perustelu: Jätelaki edellyttää jätehuoltoviranomaista ylläpitämään kompostirekisteriä. Rekisteriin koottuja tietoja käytetään arvioitaessa Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää, joka huomioidaan EU-direktiivien edellyttämässä Suomen kierrätysasteen laskennassa. Ilmoitusten avulla kompostoinnin osuus on tarkoitus saada näkymään myös valtakunnallisessa kierrätysasteen laskennassa.

Kiinteistön omistamat, käsin siirrettävät jäteastiat korvataan jatkossa HSY:n omistamilla jäteastioilla 

 • Kiinteistön haltijan ei tarvitse jatkossa hankkia omaa, uutta, käsin siirrettävää jäteastiaa vanhan tullessa elinkaarensa päähän. Ehdotuksen mukaan kiinteistön omat, tavalliset, pyörälliset ja käsin siirrettävät jäteastiat korvautuisivat jatkossa HSY:n omistamilla astioilla, joiden kunnosta asukkaiden ei tarvitse huolehtia. 
 • Tällä hetkellä osa jäteastioista on kiinteistön omistamia. 
 • Perustelu: jäteastioiden tyhjennysten työturvallisuus parantuu ja asukkaiden velvoitteet kevenevät, kun kaikki siirtyvät vaiheittain HSY:ltä vuokrattujen astioiden käyttöön. Uudenmalliset jäteastiat soveltuvat parhaiten koneelliseen tyhjennystyöhön, eikä asukkaiden tarvitse jatkossa huolehtia uuden astian hankkimisesta rikkoutuneen tilalle.

Miten asian käsittely etenee?

 • HSY on valmistellut ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi  
 • HSY:n hallitus päättää vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta  
 • HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille, asukkaille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Asukkaat ja eri toimijat voivat kertoa mielipiteensä ehdotuksesta 3.5. – 17.6.2022 välillä 
 • HSY käsittelee annetut mielipiteet ja muokkaa ehdotusta saadun palautteen perusteella  
 • HSY:n hallitus hyväksyy uudet määräykset syksyllä 2022 
 • HSY tiedottaa jätehuoltomääräysten lopullisesta hyväksymisestä ja voimaantulosta erikseen    
 • Määräykset astuvat voimaan 1.10.2022, lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja biojätteen uusille lajitteluvelvoitteille. 

Palautteet ja mielipiteet uusien jätehuoltomääräysten ehdotuksista 

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 29.4. laittaa ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi lausuntakierrokselle. Kuka tahansa HSY:n toimialueella voi antaa mielipiteensä uudistuksesta 3.5.–17.6.2022. 

Kommentointiaika on nyt päättynyt. Kiitämme annetuista palautteista ja käymme ne kaikki läpi.