Vapaa-ajan asunnon jätehuolto

Kukkapenkki siirtolapuutarhatontin pihalla.

Hyvä vapaa-ajan asunnon jätehuolto parantaa ympäristön viihtyisyyttä. Tarjoamme pääkaupunkiseudulla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen haltijoille erilaisia palveluvaihtoehtoja jätehuollon hoitamiseen sekä mantereella että saaristossa. Tilaa jätepalvelu meiltä vähintään sekajätteelle sekä mahdolliselle sako- ja umpikaivolietteelle.

Voit liittää vapaa-ajan asuntosi jätehuoltoon:

  • tilaamalla palvelun suoraan omalle kiinteistöllesi, myös saaristoon
  • sopimalla yhteisen jäteastian käytöstä naapurin, tiekunnan, tms. yhdistyksen kanssa
  • liittymällä pienvenesataman jätepalveluun
  • sopimalla HSY:n aluekeräyspisteen käytöstä.
Jätelain mukaan jokaisen vakituisessa ja vapaa-ajan asuinkäytössä olevan kiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätelaki velvoittaa vapaa-ajan asunnot liittymään jätehuoltoon, vaikka kiinteistöllä syntyvä jätemäärä olisi vähäinen. Voit tilata meiltä myös sako- ja umpikaivolietteen tyhjennykset. Vastaamme asumisesta syntyvän jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

Jätepalvelun tilaaminen

Jos vapaa-ajan asuntosi sijaitsee pääkaupunkiseudulla, tilaa meiltä sekajätepalvelu sekä mahdollinen sako- ja umpikaivon tyhjennys olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Ilmoitathan meille myös pienvenesataman, seuran tai yhdistyksen jäteastioiden käytöstä.

Halutessasi voit sopia kanssamme myös muiden jätelajien tyhjennyksestä.

Voit vuokrata meiltä jäteastian tai ostaa oman astian. Yhden vapaa-ajan asunnon käytössä oleva sekajäteastia on yleensä kooltaan 140 tai 240 litraa.

Voit sopia yhteisen sekajäteastian käytöstä lähimpien naapureidesi kanssa, kunhan ilmoitat siitä myös meille. Suosittelemme useamman kiinteistön yhteiseksi jäteastiaksi 660 litran astiaa. Sovi tarvittaessa jäteastian sijoittamisesta maanomistajan kanssa. Lisätietoja maanomistajasta saat Maanmittauslaitokselta.

Lue lisää yhteisen jäteastian käytöstä ja täytä sähköinen lomake.

Biojäte ja kompostointi

Biojätteen erilliskeräys tai kompostointi eivät ole pakollisia vapaa-ajan kiinteistöillä. Jos vapaa-ajan kiinteistöllä kompostoidaan biojätettä, siitä täytyy kuitenkin tehdä kompostointi-ilmoitus HSY:lle.

Alueelliset sekajätepisteet

Sekajätepisteet sijaitsevat Kirkkonummen Porkkalassa ja Långvikissä sekä kaikilla pääkaupunkiseudun Sortti-asemilla. Sekajätepiste on tarkoitettu vain kotitalouksien päivittäiselle sekajätteelle. Sortti-asemille tuoduista muista jätteistä, kuten huonekaluista, veloitamme hinnaston mukaan. Voit sopia alueellisen sekajätepisteen vuosimaksuasiakkuudesta soittamalla asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelu lähettää sinulle tilausvahvistuksen.

Huomioithan, että kun käytät Sortti-aseman alueellista sekajätepistettä, tarvitset vuosimaksukortin. Kortin saat Sortti-asemalta henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Annamme kortin henkilölle, jonka tiedoilla jätesopimus on tehty.

Alueelliset sekajätepisteet on tarkoitettu kotitalouksien päivittäiselle sekajätteelle. Sekajätepisteisiin ei saa viedä vaarallista jätettä tai jätettä, joka ei suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu sekajätekeräykseen laitettavaksi. Poikkeuksen muodostavat Sortti-asemat, joilla vastaanotetaan myös muita jätelajeja. Kuljetathan jätteesi asianmukaisesti lajiteltuna ja pakattuna vastaanottopisteisiin.

Jätepisteen sijoittaminen

Sijoita jäteastia tasaiselle ja kulutusta kestävälle alustalle. Huomaathan, että tyhjennyspaikan on oltava pysyvä. Jäteauton on päästävä esteettömästi vähintään kymmenen metrin päähän jäteastiasta.

Osa vapaa-ajan asunnoista sijaitsee paikoissa, joihin ei pystytä ajamaan jäteautolla. Kiinteistölle johtava tie ei välttämättä ole riittävän kantava jopa 26 tonnia painavalle jäteautolle tai tieyhteyttä ei ole lainkaan. Tällöin vapaa-ajan asunnon jäteastia kannattaa sijoittaa siten, että jäteautolla ei tarvitse ajaa lainkaan vapaa-ajan asunnolle johtavalle tielle tai pihaan. Sijoituspaikkaa valitessa kannattaa myös pohtia, onko astian läheisyydessä jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa.

Jäteastian sijoittaminen toisen maalle edellyttää aina maanomistajan lupaa. Maanomistajan yhteystietoja voit tiedustella Maanmittauslaitokselta.

Lisätietoja teiden kantavuudesta saat niiden ylläpidosta vastaavilta tahoilta, kuten tiekunnalta.

Kesäkäytössä oleva vapaa-ajan asunto

Voit tehdä kanssamme kausisopimuksen, jos vapaa-ajan asuntosi on käytössä vain kesäaikaan. Kausisopimus tarkoittaa sitä, että sekajätteen tyhjennyssopimus on voimassa kesäaikaan vähintään viikoilla 18−40. Talven ajaksi voimme sopia harvennetusta tyhjennysvälistä tai keskeyttää tyhjennyksen kokonaan. Tarvittaessa voit tilata ylimääräisiä tyhjennyksiä asiakaspalvelustamme.

Muistathan, että jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla ei ole sallittua. Asianmukaisessa tulisijassa saa polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Muovijätteen polttaminen ja jätteiden avopoltto on kiellettyä.

Vapaa-ajan asunnolleni ei ole ajoyhteyttä

Kaikille mantereella sijaitseville vapaa-ajan asunnoille ei välttämättä ole ajoyhteyttä tai kiinteistölle johtava tie ei kanna jäteauton painoa. Voit tällöin liittyä HSY:n alueellisen sekajätepisteen käyttäjäksi.

Jätteiden keräyksen voit järjestää myös siten, että teet lähimpien naapureidesi ja HSY:n kanssa sopimuksen yhteisen jäteastian käytöstä.

Myös pienvenesataman sekajäteastian käyttäminen on mahdollista, jos sinulla on venepaikka, joka sisältää sekajäteastian käytön.

Vapaa-ajan asuntoni sijaitsee saaressa

Saaristossa jätehuollon järjestämiseen on useita erilaisia tapoja. Voit sijoittaa jäteastian mantereelle, hyödyntää venesataman jätekeräyspistettä tai käyttää sekajätteen aluekeräyspisteitä. Voit myös tilata jätteenkuljetuksen saaristoon siten, että jäteastiasi tyhjennetään suoraan laiturilta.

Saaristokiinteistöjen jätteenkuljetuksesta meriteitse huolehtii Helsingin kaupungin liikelaitos Stara. Voit tilata saaristoon myös pakkausten monilokeroastian ja kaikki jätetyhjennykset Staran asiakaspalvelusta, p. 09 310 70707 (avoinna ma–pe klo 8.30–15.30).

Palveluvaihtoehdot löydät HSY:n jätehuollon hinnastosta.

Mantereella sijaitseva sekajäteastia

Voit järjestää oman tai lähimpien naapureidesi kanssa yhteisen sekajäteastian mantereelle. Sijoitathan sekajäteastian mantereelle siten, että jäteauton kuljettaja pystyy tyhjentämään astian. Jäteastia sijoitetaan paikkaan, jossa lähes 26−tonnisen jäteauton on mahdollista ajaa ja kääntyä.

Sijoita jäteastia tasaiselle alustalle siten, että kuljettajan on helppo siirrellä sitä. Hankithan maanomistajan luvan, ennen kuin sijoitat jäteastian mantereelle. Lisätietoja maanomistajasta saat Maanmittauslaitokselta.

Pienvenesataman jätekeräyspisteen käyttö

Saaristoalueella sijaitsevan vapaa-ajan asuntosi sekajätteen voit tyhjentää pienvenesataman sekajäteastiaan, mikäli venepaikkamaksusi sisältää sekajäteastian käytön.

Ilmoita meille liittymisestäsi venesataman jätepisteen käyttäjäksi, niin saamme liitettyä vapaa-ajan asuntosi järjestettyyn jätehuoltoon. Olethan yhteydessä meihin myös silloin, jos olet tilannut jätteille noudon suoraan saaresta.

Alueellisen sekajätepisteen käyttö

Jos vapaa-ajan asunnollesi ei ole tieyhteyttä, voit liittyä alueellisen sekajätepisteen käyttäjäksi. Ne sijaitsevat Kirkkonummen Porkkalassa ja Långvikissä sekä kaikilla pääkaupunkiseudun Sortti-asemilla. 

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla ei ole sallittua. Asianmukaisessa tulisijassa saa polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Muovijätteen polttaminen ja jätteiden avopoltto on kiellettyä.

Asumattoman vapaa-ajan asunnon jätehuolto

Jos vapaa-ajan asuntosi on asuinkelpoinen, mutta asumaton, voimme tarvittaessa keskeyttää jätehuollon.

Huomioithan, että yli 12 kuukauden mittaista tai kolmatta peräkkäistä keskeytystä varten sinun tulee hakea poikkeamislupaa jätehuoltomääräyksistä. Kaikkien asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon.

Asuinkelvottoman vapaa-ajan asunnon jätehuolto

Jos vapaa-ajan asuntosi on asuinkelvoton, voit hakea pidempiaikaista, yli 12 kuukauden mittaista keskeytystä jätteenkuljetukselle. Liitä tällöin poikkeamislupahakemukseen luotettava, valokuvin täydennetty selvitys asuinkelvottomuudesta. Poikkeamislupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi.

Muistathan ilmoittaa oman kuntasi rakennusvalvontaan, jos vapaa-ajan asuntosi on purettu.