Veden laatuhäiriöt

Kirkkaaseen juomalasiin kaadetaan vettä.

Vikapäivystys 24 h

09 1561 3000

Toimi näin ennen soittoa:

  1. Varmista, ettei vika johdu kiinteistön korjaustöistä.
  2. Lämmintä vettä koskevissa vikatilanteissa käänny kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.

Jos havaitset vikaa veden laadussa, juoksuta vettä runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia ja tarkkaile veden laadun muutoksia. Jos juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään, joka tutkii, millaisena vesi tulee taloon.

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista, kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista. Numerosta voit myös kuunnella tiedotteen äkillisistä häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan.

Varmistathan ennen soittoasi, ettei ongelma johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä. Huomioithan myös, että tonttiviemäritukosten avaamisesta vastaa kiinteistön omistaja.​​

Käyttövesi lämmitetään kiinteistöjen omissa lämminvesijärjestelmissä. Emme vastaa kylmän käyttöveden lämmityksestä emmekä mahdollisista kuuman veden jakelukeskeytyksistä.  Lämmintä vettä koskevissa vikatilanteissa pyydämme kääntymään kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen. 

Yleisimmät veden laadun ongelmat

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?

Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Mitä tehdä, kun hanavesi o​​n ajoittain ruskeaa?

Jos vesi on ruskeaa, juoksuta vettä runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia ja tarkkaile veden laadun muutoksia. Kun vesi kirkastuu juoksuttamalla, se on taas turvallista juotavaa.

Jos juoksutuksen jälkeen vesi ei ole väritöntä ja kirkasta, ota yhteyttä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön, joka tutkii, millaisena vesi tulee taloon. Häiriön aikana pitäisi katsoa erityisesti vesimittaria lähimmän hanan veden laatu, jotta nähtäisiin, onko taloon tulevassa vedessä vikaa.

Useimmiten veden ruskea väri johtuu talon putkistosta irtoavasta rautasakasta. Toisinaan ruostetta voi joutua veteen vesijohtoverkoston korjaustöiden ja vedenjakelukatkosten aikana. 

Ruoste voi liata pyykkiä ja tukkia hanojen poresuuttimia. Jos pyykinpesukone on päällä vedenjakelukatkoksen alkaessa, pysäytä pesukone ja sulje koneeseen yhteydessä oleva vesihana. Laita pyykinpesukone päälle vasta sen jälkeen, kun hanasta tuleva vesi on väritöntä ja kirkasta.

Mitä tehdä, jos hanasta ei tule kuumaa vettä?

Kuuman veden tulo voi joskus katketa yllättäen, mikä johtuu usein kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän tai kaukolämpöverkoston häiriöstä. HSY ei vastaa lämpimän veden jakelusta, joten vikatilanteissa kannattaa kääntyä kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.

Miksi vedessä on aamui​​sin paha maku? 

Vesi on seissyt yön talon putkistossa ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veteen voi tulla bakteeritoiminnan tuloksena ummehtunut maku. Juoksutus auttaa tähänkin vaivaan.

Miksi vesi maistuu välillä kloorilta?

HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilta verkostoon pumpattavaan veteen lisätään pieni määrä (0,35–0,50 mg/l) klooria sidottuna kloorina eli klooriamiinina. Kloori suojaa veden mikrobiologista laatua jakeluverkostossa. Kloori kuluu (hapettuu) vähitellen verkostossa, josta otetuissa näytteissä sitä on 0,03–0,5 mg/l.

Klooripitoisuuteen vaikuttaa veden lämpötila ja viipymä verkostossa. Raakavesi on verkostossa talvella kylmimmillään ja kloori säilyy silloin jakeluverkostossa paremmin kuin lämpimän veden aikana. Useimmat ihmiset eivät haista tai maista pieniä klooripitoisuuksia, mutta osa havaitsee jo pienetkin muutokset. Jos haju tai maku tuntuu häiritsevältä, vettä voi seisottaa avoimessa astiassa jääkaapissa tai pöydällä ennen käyttämistä. Toinen vaihtoehto on kiehauttaa vesi, jolloin kloori haihtuu nopeammin.