Jäätynyt tonttijohto tai vesimittari

Talvinen katu Helsingissä

Talven pakkaset ja routa koettelevat vesijohtoverkostoa aiheuttaen putkivuotoja, mutta kylmyys kiusaa myös kiinteistöjen tonttijohtoja ja vesimittareita. Jäätyessään vesimittarit rikkoutuvat. Mikäli vesimittarit pääsevät jäätymään, niiden vaihtaminen saattaa kestää ruuhka-aikana useita päiviä. Tonttijohdon jäätymisen huomaat usein siitä, että kiinteistöön ei tule vettä.

Jos epäilet tonttijohdon tai vesimittarin jäätyneen, toimi näin:

 1. 1

  Älä sulata jäätynyttä johtoa tai vesimittaria itse. Jos vesimittari on jäätynyt, vain HSY saa vaihtaa sen tai sulkea tonttijohdon sulatusta varten. 

 2. 2

  Jos mahdollista, sulje vesimittarin molemmin puolin olevat vesimittariventtiilit.

 3. 3

  Tilaa jäätyneen vesimittarin vaihto tai tonttijohdon sulku sulatusta varten HSY:n Työtilaus- ja liittymisportaalista. Sinun tulee soittaa myös HSY:n vikailmoitusnumeroon 09 1561 3000 (24h). 

 4. 4

  Jos tonttijohto on jäätynyt, tilaa yksityinen putkiliike tekemään tonttijohdon sulatustyö.

 

Miksi vain ammattilaine​​​n saa sulattaa jäätyneen vesimittarin tai tonttijohdon?

Jäätyneen putken sulattaminen kuuluu aina ammattilaisille. Sulattaminen täytyy tehdä harkiten ja suunnitelmallisesti, sillä omatoimisella sulatuksella voi saada aikaan ikävän vesivahingon. Jos putkea sulatetaan väärästä kohdasta, esimerkiksi putken keskeltä, vesi sulaa ja voi laajetessaan rikkoa putken.

Tonttijohtojen sulatustyö on tilattava yksityiseltä putkiliikkeeltä tai sulatusyritykseltä, mutta jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata HSY:n vikailmoitusnumerosta 09 1561 3000 (24h). Myös tonttijohdon sulatus vaatii yhteydenottoa HSY:n vikailmoitusnumeroon: sulatusta varten tonttijohto on suljettava ja tämän voi tehdä vain HSY. Olethan yhteydessä meihin ennen kuin tilaat tonttijohdon sulatustyön.

Ehkäise jäätyminen eristämällä

Kiinteistöt maksavat itse vesimittareiden ja tonttijohtojen jäätymisestä aiheutuvat kustannukset, joten varotoimenpiteistä kannattaa huolehtia turhien kustannusten ja vedenjakelukatkosten välttämiseksi. Putkien jäätymiset johtuvat usein huonoista tai olemattomista eristeistä. Tonttijohtojen jäätymistä voit estää eristämällä etenkin alle kahden metrin syvyydessä olevat putket huolellisesti. 

​Myös vesimittarit on syytä suojata pakkaselta ja kylmältä. Asukkaan kannattaa varmistaa, että kiinteistön vesimittaritila on riittävästi lämmitetty. Samalla on hyvä tarkistaa, ettei pakkanen pääse sisään teknisen tilan tai vesimittaritilan tuuletusaukoista ja -ovista. Vähäinenkin jäätyminen voi rikkoa mittarin kansilasin ja aiheuttaa mittavan vesivuodon.

Jos tonttijohtosi ovat jäätyneet aiemmin ja jäätymisen ehkäisy ei ole muulla tavoin mahdollista, voit yrittää ennaltaehkäistä jäätymistä juoksuttamalla tonttijohdoissa hiljalleen vesijohtovettä. Ennen vedenjuoksutusta on kuitenkin tärkeää varmistaa viemäreiden kunnollinen toiminta, sillä talvisin viemärit voivat jäätyä. Jäätynyt viemäri tukkeutuu, jolloin juoksutettava vesi purkautuu hallitsemattomasti. Tämä voi aiheuttaa kiinteistöön vakavia kosteusvahinkoja.