Vesikatkot ja häiriöt vedenjakelussa

Vikapäivystys 24h

09 1561 3000

Toimi näin ennen soittoa

1

Varmista huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä.

2

Jos kyse on lämpimän käyttöveden katkoksesta, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon tai kaukolämpöyhtiöön. Emme vastaa käyttöveden lämmityksestä tai kuuman veden jakeluhäiriöistä.

3

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista. Numerosta voit myös kuunnella tiedotteen äkillisistä häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan.

Vedenjakelun häiriöihin liittyvät tiedotteet

Tiedotamme vedenjakelun häiriöistä sivuillamme.