Vesikatkot ja häiriöt vedenjakelussa

Vikapäivystys 24h

09 1561 3000

Toimi näin ennen soittoa

1

Varmista huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä.

2

Jos kyse on lämpimän käyttöveden katkoksesta, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon tai kaukolämpöyhtiöön. Emme vastaa käyttöveden lämmityksestä tai kuuman veden jakeluhäiriöistä.

3

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista. Numerosta voit myös kuunnella tiedotteen äkillisistä häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan.

Vedenjakelun häiriötiedotteet

Niin sanotut normaalit häiriöilmoitukset löydät yläpuolelta. Ajastetut katkokset liittyvät vesihuoltoverkostomme ylläpitotöihin, äkilliset häiriöt putkirikkoihin.

Jos häiriö koskee hyvin laajaa aluetta ja/tai tarvitaan ohjeistusta asukkaille, tehdään tilanteesta ohjetiedote, jonka julkaisemme myös tällä sivulla. Häiriön laajuus ja kesto määrittävät käyttämämme tiedotuskanavat.