Vesikatkot ja häiriöt vedenjakelussa

Vikapäivystys 24h

09 1561 3000

Toimi näin ennen soittoa

1

Varmista huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä.

2

Jos kyse on lämpimän käyttöveden katkoksesta, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon tai kaukolämpöyhtiöön. Emme vastaa käyttöveden lämmityksestä tai kuuman veden jakeluhäiriöistä.

3

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista. Numerosta voit myös kuunnella tiedotteen äkillisistä häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan.

Ajastetut katkokset kartalla

Kartalta näkee HSY:n ajastetut vesikatkot ja niiden arvioidun keston ajantasaisesti. Kartalla ei voida toistaiseksi ilmoittaa äkillisistä häiriöistä.

Vedenjakelun häiriötiedotteet

Niin sanotut normaalit häiriöilmoitukset löydät yläpuolelta. Niistä ajastetut katkokset liittyvät vesihuoltoverkostomme ylläpitotöihin ja äkilliset häiriöt putkirikkoihin.

Jos häiriö koskee hyvin laajaa aluetta ja/tai tarvitaan tarkempaa ohjeistusta asukkaille, tehdään tilanteesta tiedote, jonka julkaisemme myös tällä sivulla. Häiriön laajuus ja kesto määrittävät käyttämämme tiedotuskanavat.

Vaaratiedotteet puhelimeen 112-sovelluksella

Alueelliset vaara- ja viranomaistiedotteet välitetään 112-sovelluksen kautta puhelimen sijaintitietoon perustuen. Tiedotteiden sisällöstä vastaa aina tiedotteen antava viranomainen.

Huomaa, että puhelinten omat käyttöjärjestelmät saattavat rajoittaa tiedotteiden läpituloa. Ilmoitus voi jäädä tulematta esimerkiksi silloin, jos et ole antanut sovellukselle lupaa seurata sijaintia tai lähettää ilmoituksia, puhelin on virransäästötilassa tai paikannus ei ole jostain syystä onnistunut.