Vuotohyvityshakemusohje

Lue vesimittarisi viipymättä vuodon ilmenemisen jälkeen sekä toisen kerran heti korjauksen jälkeen. Vuotohyvitysanomuksen voit tehdä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hsy.fi tai postitse HSY:n kirjaamoon.

Kirjoita sähköpostin tai kirjeen otsikkokenttään: Vuotohyvitysanomus "sopimusnumero".

Anomuksessa on

 • ilmoitettava asiakkaan yhteystiedot
 • esitettävä selvitys vuodosta: vuotopaikka, arvio vuotaneen veden määrästä ja vuodon ajankohdan pituudesta, vuodon syy, putkimateriaali ja sen ikä sekä muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat tiedot.

Lisäksi anomuksen käsittelyä helpottavat

 • vuotokorjauksen suorittaneen tai vuodon tutkineen asiantuntijan lausunto sekä valokuva vuotokohdasta 
 • viimeisin vesilasku tai siitä löytyvät sopimusnumero ja asiakasnumero 
 • kiinteistön vedenkulutustiedot, mikäli anomus tehdään yli kuukauden viiveellä korjauksesta 
 • kopiot kiinteistön vesijohto- ja viemärilaitteistopiirustuksista vuotokohdasta ja sen läheisyydestä.

Anomuksen puutteellisuus voi viivästyttää asian käsittelyä.

HSY:ssä noudatamme seuraavia periaatteita vuotohyvityksistä päätettäessä:

 • Veden käyttömaksusta ja vesihuollon perusmaksuista ei myönnetä vuotohyvitystä.
 • Jäteveden käyttömaksun osalta vuotohyvityksen myöntämistä voidaan harkita asiakkaan toteen näyttämästä vuotovesimäärästä, jos kiinteistöltä laitoksen viemäriin johdetun jäteveden määrä on olennaisesti kiinteistön käyttämän veden määrää pienempi. Käytännössä olennaisena ei voida pitää alle 100 m3:n vuotovesimäärää ja vuotohyvitystä voidaan maksaa vasta sen ylittävältä vuodon osalta.
 • Jos vuotovedet ovat valuneet maahan tai hulevesiviemäriin, on hyvitys pääsääntöisesti 100 % jäteveden käyttömaksusta. Jos vuotovedet ovat valuneet jätevesi- tai sekavesiviemäriin, on hyvitys pääsääntöisesti 50 % jäteveden käyttömaksusta.
 • Vuodon edellytetään tapahtuneen vaikeasti havaittavassa paikassa, eikä se saa johtua asiakkaan vastuulla olevista viallisista kvv-laitteista, joiden kunnon asiakas voi tarkastaa. Hyvityksen ulkopuolelle jäävät esim. asiakkaan itse rakentamat, paineellistetut kastelujärjestelmät sekä vuotavat hanat.
 • Vuotohyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä, kun vuoto korjattiin. Anomus on tehtävä vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.

Lisätietoja vuotohyvitysanomuksista ja niiden käsittelytilanteesta voit tiedustella asiakaspalvelustamme.