Veden laatu

Laboratoriotyöntekijä pipetoi petrimaljalle.

Pääkaupunkiseudun asukkaat juovat laadultaan erinomaista vesijohtovettä. Suurin osa pääkaupunkiseudun raakavedestä kulkee Päijänteeltä tunnelia pitkin yli 120 kilometrin pituisen matkan. Vedenpuhdistuslaitostemme monivaiheisessa puhdistusprosessissa tuotamme laadukasta talousvettä. Varmistamme, että vedessä ei ole terveydelle haitallisia aineita tai mikrobeja.

Veden laatu

Vesi pääkaupunkiseudulla on korkealaatuista. Tuottamamme talousvesi täyttää erinomaisesti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (683/2017) veden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. HSY:n omavalvontanäytteiden lisäksi kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat veden laatua verkostossa valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Seuraamme Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden mikrobiologista, fysikaalis-kemiallista ja aistinvaraista laatua arkipäivisin käyttölaboratoriossa. Lisäksi seuraamme veden laatua vesijohtoverkostossa. Teemme vuosittain noin 40 000 vesianalyysiä, joilla tarkkailemme raakaveden, puhdistusprosessin ja laitoksilta lähtevän talousveden laatua sekä veden laatua vesijohtoverkostossa.

Tarkemmat laboratoriotulokset veden laadusta löydät vedenlaatutaulukosta, ks. linkkilista.

Veden laatu kiinteistöllä -sivulta löydät lisätietoja, kuinka voit huolehtia veden laadusta kotonasi, ks. linkkilista.

Veden kovuus

Pääkaupunkiseudulla veden kovuus vaihtelee laitoksesta riippuen 2,7–4,5 °dH välillä. Talousvesi on pehmeää eli veden kalkkipitoisuus on alhainen Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Annostele pesuainetta pehmeälle vedelle annetun ohjeistuksen mukaan. Pesukoneissa ei tarvitse käyttää vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa.

Veden kovuusasteikko

Erittäin pehmeä = 0–2 °dH
Pehmeä = 2–5 °dH
Keskikova = 5–10 °dH
Kova = 10–21 °dH