Vedenpuhdistusprosessi lyhyesti

Päijänteestä tuleva järvivesi puhdistetaan talousvedeksi Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Vedenpuhdistusprosessi on samanlainen molemmilla vedenpuhdistuslaitoksilla.

Raakaveteen lisätään ensimmäiseksi saostuskemikaalia, joka saostaa vedessä olevaa orgaanista ainesta. Syntynyttä sakkaa hämmennetään, jolloin sakkahiutaleet törmäävät toisiinsa ja niiden koko kasvaa. Sakkahiutaleet laskeutuvat altaan pohjaan vaakaselkeysaltaassa ja loput pienemmät sakat jäävät hiekkakalkkikivisuodattimiin.  

Vedessä mahdollisesti olevat mikrobit tuhotaan otsonilla, joka myös parantaa veden hajua ja makua. Tämän jälkeen veteen syötetään hiilidioksidia, joka lisää veden alkaliteettia ja vähentää siten korroosiota.  

Jäljellä olevaa orgaanista ainesta poistetaan vielä aktiivihiilisuodatuksessa, jonka jälkeen vesi desinfioidaan UV-valon avulla. Lopuksi veteen lisätään sidottua klooria eli klooriamiinia mikrobikasvun rajoittamiseksi jakeluverkossa. Veden pH säädetään kalkkivedellä ja alkaliteetti hiilidioksidin avulla. 

HSY:llä on yksi käytössä oleva pohjavesilaitos, Kuninkaanlähde Tuusulassa. Kuninkaanlähteen vettä menee pienelle osalle koillis-Vantaan asukkaista.

Kuninkaanlähteen pohjavesilaitoksella poistetaan ilmastamalla pohjavedelle tyypillistä hiilidioksidia. Veden teknisen laadun parantamiseksi vesi kulkee kalkkikivisuodatuksen läpi. Veden desinfiointi ultraviolettivalolla minimoi desinfiointikemikaalin käytön. Ennen talousveden verkostoon johtamista veteen lisätään pieni määrä sidottua klooriyhdistettä klooriamiinia, jotta vesi säilyy mikrobiologiselta laadultaan hyvänä verkostossa.