Pääkaupunkiseudun Vesi ja Päijännetunneli

Kallioseinäinen ja sorapohjainen Päijännetunneli on miltei tyhjä vedestä. Kaukaa pilkottaa valoa.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n tehtävänä on toimittaa omistajatahojen vesilaitosten käytettäväksi riittävä määrä laadukasta raakavettä, josta vesilaitokset tuottavat juomavettä nykyään noin 1,3 miljoonalle asukkaalle. Yhtiö perustettiin vuonna 1972 ja Päijännetunnelin rakentaminen alkoi 1973. Päijännetunneli valmistui vuonna 1982.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaita ovat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), Porvoon Vesi, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (Järvenpää, Kerava, Tuusula, Sipoo), Hyvinkään Vesi, Kirkkonummen Vesi ja Nurmijärven Vesi -liikelaitos. Vuodesta 2011 alkaen pääosa yhtiön toiminnoista on ollut sopimusperusteisesti HSY:n vastuulla.

Päijännetunneli

Päijännetunneli johtaa raakavettä Päijänteestä Helsingin seudulle. Se turvaa yli miljoonan asukkaan riittävän ja puhtaan raakaveden saannin. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee 30–100 metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunnelin pituus on 120 kilometriä.

Jo 1960-luvulla havaittiin, että pääkaupunkiseudun paikalliset vesivarat olivat huonolaatuisia ja hupenemassa. Pääkaupunkiseudun kunnat päättivät yhdessä järjestää vedenhankinnan ja perustivat vuonna 1972 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n. Päijännetunnelin rakennustyöt kestivät lähes 10 vuotta. Tunneli otettiin käyttöön vuonna 1982.

Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä, missä vedenottokohta on noin 25 metrin syvyydessä. Vesi saadaan tunneliin viileänä (noin 0,5–11-asteisena) ympäri vuoden. Tunneli päättyy Silvolan tekoaltaan luo lähelle HSY:n Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta.

Vapaalla putouksella tunnelin kautta saatava suurin virtaama olisi 10 m3/s, mutta vettä otetaan nykyään keskimäärin 3,3 m3/s. Vesilaitoskäytön lisäksi vettä johdetaan Keski-uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimesta Ridasjärveen ja Rusutjärveen parantamaan niiden ja niistä lähtevien jokien vedenlaatua kesäkaudella.

Tunnelin korkeusero Päijänteen ja Silvolan tekoaltaan välillä hyödynnetään tuottamalla virtaavan veden avulla sähköä Kalliomäen vesivoimalassa noin 7 300 megawattituntia vuosittain.

Etelä-Päijänteen veden laatu on lähellä luonnontilaista ja hyvä esimerkki vuosikymmeniä jatkuneen vesiensuojelutyön tuloksista. Vettä riittää Päijänteessä, sillä tunneliin otetaan vain noin prosentti Kymijokeen muuten menevästä keskivirtaamasta.

Yhteystiedot

Hallinto, lupa-asiat
toimitusjohtaja
Arto Kallio
arto.kallio@hsy.fi
PL 500, 00066 HSY

Asiakaspalvelu (HSY)
09 1561 2110
ma, ke ja pe klo 8.30–15.30
ti klo 8.30–11.00
to klo 13.00–15.30

Postiosoite
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
PL 500
00066 HSY

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaat

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Porvoon Vesi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Hyvinkään Vesi
Kirkkonummen Vesi
Nurmijärven Vesi -liikelaitos