Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Kypärään ja HSY:n huomiotakkiin pukeutunut työntekijä kaivannossa.

Oletko rakentamassa uutta rakennusta? Onko nykyinen rakennuksesi liittymässä vesihuoltoon ja/tai hulevesiverkostoon? Tehdäänkö kiinteistöllesi linjasaneeraus? Seuraa alla olevaa ohjetta (kohdat 1.-9.).

1. Hae kartta rakennuskuntasi johtotietopalvelusta

Jos kiinteistösi kuuluu HSY:n toiminta-alueelle ja/tai huleveden viemäröintialueelle, kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus HSY:n verkostoihin. Kaupungin johtotietopalvelulta saatavasta johtokartasta näet, mitä kunnallistekniikkaa tonttisi läheisyydessä kulkee, eli mihin kunnallistekniikkaan kiinteistösi on mahdollista liittyä ja kulkeeko tontillasi HSY:n vesijohtoja tai viemäreitä.

Joissakin tapauksissa on mahdollista hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta

2. Tilaa liitoskohtalausunto

Liitoskohtalausunto tarvitaan sekä vesi-, jätevesi- että hulevesiverkostoon liittymistä varten. Tilaathan yhden liitoskohtalausunnon yhtä HSY:n vesimittaria ja liittymis- ja käyttösopimusta kohden.

Tarvitset liitoskohtalausunnon rakennuslupahakemuksen liitteeksi sekä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien (KVV-suunnitelmien) lähtötiedoksi. Lue liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeet, ja tilaa liitoskohtalausunto liittymisportaalissa. Huom! Jos kiinteistölle on tarkoitus saada useampia päävesimittareita, lue liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeista kohta ”Onko mahdollista saada useampi päävesimittari yhdelle kiinteistölle (tontille)?”. Lausunnon toimitusaika on ruuhkatilanteen mukaan tyypillisesti 1–6 viikkoa tilauksesta.

Asioi kanssamme verkossa.

3. Hae rakennuslupa

Hae rakennuslupa kiinteistösi kunnan rakennusvalvonnasta.

Muistathan, että uudisrakennusten lisäksi myös linjasaneeraukset, laajennukset sekä nykyisen rakennuksen liittäminen kunnallistekniikkaan ovat luvanvaraisia toimenpiteitä.

Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla nykyisen rakennuksen hulevesiverkostoon liittyminen ei vaadi rakennuslupaa, mutta Helsingissä siihen tarvitaan kaupungin rakennusvalvonnan myöntämä Z-lausunto. Varmistathan toimenpiteesi luvanvaraisuuden kuntasi rakennusvalvonnasta.

4. Tilaa liittymis- ja käyttösopimus ja maksa liittymismaksu

Tilaa liittymis- ja käyttösopimus hyvissä ajoin alla olevan lomakkeen kautta. Sopimuksen toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Sopimuksen tekemisen edellytyksinä ovat liitoskohtalausunto ja myönnetty rakennuslupa.

Täytä tilauslomake myös silloin, jos haluat liittää vesi- tai viemäriverkostoon liittyneen rakennuksen hulevesiverkostoon.

Tutustu myös alla oleviin sopimusliitteisiin.

Kaikkien kiinteistönomistajien tulee allekirjoittaa sopimus. Lähetämme sinulle sopimuksen kahtena kappaleena. Palauta molemmat kappaleet allekirjoitettuna HSY:lle. Tämän jälkeen allekirjoitamme sopimukset itse ja lähetämme sinulle takaisin oman sopimuskappaleesi sekä laskun liittymismaksusta. Lisätietoa vesi- ja viemäriverkostoihin liittymisen kustannuksista löydät alla olevien linkkien takaa.

Tietoa, mitä vesi maksaa.

5. Toimita kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)

Liitostöitä varten tarvitaan suunnitelma sitä, miten kiinteistösi vesijohdot tai viemärit liitetään HSY:n verkostoihin. 

Toimita kiinteistösi KVV-suunnitelmat HSY:lle työtilaus- ja liittymisportaalin kautta. Emme vastaanota paperisia suunnitelmia tai hae niitä rakennusvalvonnan Lupapiste-palvelusta. HSY:n on hyväksyttävä KVV-suunnitelmat ennen kuin voit tilata liitostyön (kohta 8).

Liitosten tekemistä varten tarvitsemme:

  • KVV-laitteistoselvityksen
  • KVV-asemapiirustuksen
  • KVV-pohjapiirustuksen siitä kerroksesta, jossa vesimittaritila sijaitsee.

Jos kiinteistösi liittyy vain hulevesiverkostoon, riittää, että toimitat meille pelkän KVV-asemapiirustuksen.

Muistathan, että olet vastuussa meille toimittamiesi kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Mikäli kiinteistösi liittyy HSY:n verkostoon yhden tai useamman kiinteistön kanssa yhteisillä putkilla, ennen liitostyön tilaamista tarvitaan myös kiinteistöjen välinen sopimus yhteisistä putkista. Allekirjoitetun sopimuksen voi toimittaa HSY:lle KVV-suunnitelmien yhteydessä työtilaus- ja liittymisportaalin kautta. Alta löydät mallikappaleen sopimuksesta.

Muista tutustua myös suunnittelijan ohjeisiin ja vesimittaritilalle asetettuihin vaatimuksiin. 

Tila, jossa kiinteistön vesimittari sijaitsee, on kiinteistönomistajan vastuulla.

6. Hanki kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja

Vesi- ja viemäritöiden työnjohtajan (KVV-työnjohtaja) tulee olla hyväksytty ennen vesi- ja viemäritöiden aloittamista. Työnjohtajan hyväksyntä tapahtuu oman kuntasi rakennusvalvonnan kautta.

7. Hanki urakoitsija kaivu- ja putkitöihin

Tarvitset rakennushankkeelle urakoitsijan toteuttamaan tarvittavat kaivu- sekä putkityöt. HSY toteuttaa liitostyöt runkolinjoihin urakoitsijan valmiiksi kaivamassa kaivannossa.

Alla olevan linkin kautta voit tutustua ennalta, mitkä tonttijohdon rakentamiseen liittyvät työt ovat asiakkaan ja mitkä HSY:n vastuulla.

8. Tee liitostyötilaus ja varaa liitostyöaika

Voit tilata liitostyön työtilaus- ja liittymisportaalissa, kun kiinteistöllä on:

  • rakennuslupa
  • rakennusvalvonnan hyväksymä kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja
  • HSY:n työtilaus- ja liittymisportaaliin toimitetut ja HSY:n hyväksymät kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV)
  • asiakkaan ja HSY:n allekirjoittama liittymis- ja käyttösopimus

Kiinteistön liittyessä pelkästään hulevesiverkostoon, rakennuslupaa tai kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtajaa ei välttämättä tarvita (varmista asia rakennusvalvonnalta).

Kun olet tehnyt liitostyötilauksen, HSY:n putkimestari ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi ajankohdan liitostyön tekemiselle. Huomaathan, että mikäli vesimittarin asentaminen ei onnistu liitostyön yhteydessä, sen voi tilata myös myöhemmin.

Ennen liitostyötä huolehdi, että kaivanto on riittävän turvallinen, jotta liitostyö voidaan tehdä. Lisätietoa turvallisesta kaivannosta sekä muita ohjeita kaivutöihin löydät alta olevan linkin kautta.

9. Tilaa vesimittarin asennus

HSY asentaa vesimittarin joko liitostöiden yhteydessä tai erikseen sovittavana ajankohtana. Jos vesimittarin asennuksen ajankohtaa ei sovita samalla kuin liitostyöaikaa, tilaa vesimittarin asennus työtilaus- ja liittymisportaalin lomakkeella “Muun työn tilaaminen”.

Vesimittari on sijoitettava siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Se on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

Vesimittari asennetaan KVV-suunnitelmissa esitettyyn paikkaan. Vesijohdon pää on tuotava valmiiksi vesimittaritilaan mittarin asennusta varten. Vesimittari asennetaan aina vaaka-asentoon. Mittarin asennuksen yhteydessä tonttivesijohtoputkeen tehdään tarvittaessa painekoe.

Lisätietoa vesimittaritilan vaatimuksista löydät alla olevan linkin kautta.

Tila, jossa kiinteistön vesimittari sijaitsee, on kiinteistönomistajan vastuulla.