Vesi- tai viemäriliitosten uusiminen

Toimi näin, kun olet uusimassa kiinteistösi nykyisen vesijohto- tai viemäriliitoksen nykyiseen sijaintiin.

KuoppaTyomaa_20120502_9588_pieni.jpg

Liitosten uusimisen yhteydessä sinun on hyvä tarkistaa, minne kiinteistösi sade- ja kuivatusvedet johdetaan. Hulevesiverkostoon liittymisen kustannukset voivat jäädä pienemmiksi, jos liittymisen hoitaa samaan aikaan nykyisten liitosten uusimisen kanssa. Jos päätät samalla liittyä hulevesiverkostoon, seuraa liittyjän ohjetta.

1. Selvitä kiinteistösi liitosten sijainti

Tonttivesijohdon, -jätevesiviemärin ja -hulevesiviemärin sijaintitiedot selviävät vanhasta kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmasta (KVV-suunnitelma), jonka saa rakennusvalvonnan arkistosta eli Arska-palvelusta.

Kaupunkien Arska-palvelut löytyvät seuraavista osoitteista:

2. Tarkista, tarvitsetko liitoskohtalausunnon

Tarvitset liitoskohtalausunnon, jos

  • toimenpiteesi vaatii rakennusluvan (esimerkiksi, kun olet tekemässä linjasaneerausta),
  • olet liittymässä tonttijohtouusinnan yhteydessä uutena esimerkiksi huleveteen tai
  • liitoskohta HSY:n verkostoon muuttuu.

Lue liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeet, ja tilaa liitoskohtalausunto työtilaus- ja liittymisportaalissa. Huomioithan, että linjasaneerauskohteet vaativat myös liittymis- ja käyttösopimuksen päivittämisen vastaamaan uutta liitoskohtalausuntoa.

Jos olet vain uusimassa nykyisiä liittymiäsi, et tarvitse liitoskohtalausuntoa.

3. Hanki urakoitsija kaivu- ja putkitöihin

Hanki rakennushankkeelle urakoitsija toteuttamaan kiinteistöllä tapahtuvat kaivu- sekä putkityöt. HSY tekee runkolinjojen liitostyöt valmiiksi kaivetuissa kaivannoissa.

Tutustu ennalta, mitkä työt ovat liittyjän ja mitkä HSY:n vastuulla.

4. Tee liitostyötilaus ja toimita kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)

Asioi kanssamme verkossa.

Tilaa muu vesihuoltotyö työtilaus- ja liittymisportaalin kautta. Muun vesihuoltotyön tilaukselta valitse tilattavaksi työksi tonttijohtojen uusinta. Tutustu myös liitostyömaksuihin.

Liitä kiinteistön KVV-asemapiirustus työtilauksen mukaan. Lisää myös suunnitelmakuva vesimittaritilasta, jos vesimittarin sijainti muuttuu.

KVV-asemapiirustuksesta tulee selvitä:

  • uusittavien tonttijohtojen koot
  • suunnitelmassa käytettävä koordinaattijärjestelmä
  • tonttivesijohdon mitoitusvirtaama, kun tonttivesijohto uusitaan
  • tonttivesijohdon reitti liitoskohdalta vesimittarille saakka, kun tonttivesijohto uusitaan
  • päävesimittarin koko, jos koko muuttuu

Pyydämme käyttämään KVV-asemapiirustuksen taustakarttana ajantasaista johtokarttaa. Voit katsoa esimerkkejä KVV-suunnitelmista alempana tällä sivulla. 

5. Sovi liitostyöaika työtilaus- ja liittymisportaalissa

Putkimestari ottaa liitostyöajan sopimista varten sinuun yhteyttä, kun kiinteistöllä on:

  • HSY:n työtilaus- ja liittymisportaaliin toimitetut kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat
  • tilattu liitostyö työtilaus- ja liittymisportaalissa

Huomaathan, että vesimittarin ja sen asennuksen voi myös tilata myöhemmin, jos sen asentaminen ei onnistu liitostyön yhteydessä.

Ennen liitostyötä huolehdi, että kaivanto on ohjeiden mukainen.

Tutustu esimerkkeihin KVV-suunnitelmista

Mallikuva KVV-asemapiirustuksesta:

asema_mallikuva.PNG

Mallikuva vesimittaritilan kuvasta:

vm_tila_mallikuva.PNG