Työmaa-aikainen liittymä

Kuva rakenteilla olevasta talosta

Työmaa-aikaisesta liittymästä tehdään erillinen liitoskohtalausunto ja käyttösopimus. Yksittäisten pientalojen työmaille ei kuitenkaan tehdä työmaa-aikaisia sopimuksia.  

Tilaa liitoskohtalausunto liittymisportaalissa ja valitse tilauslomakkeella toimenpiteeksi "Tilapäinen työmaaliittymä". Tilaa käyttösopimus liittymis- ja käyttösopimuksen tilauslomakkeella. Kun olet saanut liitoskohtalausunnon ja allekirjoittanut käyttösopimuksen, voit tilata liitostyön ja sopia liitostyöajan liittymisportaalissa.

Liittyjän on kiinnitettävä erityistä huomiota vesijohdon ja vesimittarin suojaamiseen jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta haitallisilta vaikutuksilta. Työmaan loputtua liitokset poistetaan käytöstä liittyjän kustannuksella.

Työmaan louhintavesien tai maalämpökaivojen porausvesien johtamisesta HSY:n viemäriin ei laadita liitoskohtalausuntoa, vaan niistä tulee lähettää ilmoitus sähköpostiin monttuvesi@hsy.fi.