Vesimittaritilan vaatimukset

Vesimittarin omistaa HSY, mutta vesimittaritila ja tonttivesijohto ovat asiakkaan vastuulla. Tältä sivulta löydät vesimittaritilaa koskevat määräykset ja ohjeet, joiden noudattamisesta sinun on asiakkaanamme huolehdittava. HSY ei vastaa vahingoista, joita määräysten ja ohjeiden vastaiset rakenteet voivat aiheuttaa.

Yleisiä vaatimuksia vesimittaritilasta

Vesimittarin sijainti on syytä miettiä hyvin. Mittari tulee olemaan kiinteistössä koko sen elinkaaren ja kuumina kesinä mittarin pintaan tulee kondensoitumaan vettä. Tämä voi aiheuttaa hometta, ellei mittaritila ole ohjeiden mukainen. Kiinteistön vesimittari on myös sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että työskentelytila riittää hyvin vesimittarin asentamiseen, lukemiseen, huoltamiseen ja vaihtamiseen.

Rakennukseen asennettavat vesijohdot ja vesimittarin sijainti on suunniteltava niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa. Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville. Vesimittari on myös suojattava jäätymiseltä ja kuumuudelta.

Vesimittari tulee olla asennettuna välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään.

Erityistä huomioitavaa:

 • Vesimittaritila tulee varustaa lattiakaivolla.
 • Vesimittarin on oltava asennettuna tukevaan seinään tai telineeseen.
 • Vesijohdot sekä ennen että jälkeen vesimittarin on tuettava (kannakoitava).
 • Vesimittarin sijainnin suhteessa sähkökaappiin ja muihin sähkölaitteisiin on oltava säädösten mukainen ja sähkölaitteen roiskevesisuojattu asianmukaisesti.
 • Vesimittarin ja lämmönvaihtimen välisen etäisyyden on oltava riittävä, jotta vesimittari ei vaurioidu kuumuudesta. Vesimittari on suojattava asiamukaisesti myös jäätymiseltä.
 • Vesimittarin vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee voida tapahtua esteettömästi. Vesimittarin vaihtotyö tehdään puolen metrin putkipihdeillä. Huomioithan siis, että esimerkiksi mahdollinen vesimittarin kotelointi, kaukolämpömittari tai -putket eivät estä vesimittarille pääsyä tai vaihtamista.
 • HSY vaihtaa vesimittarin noin 10 vuoden välein. Vaihdon jälkeen vesimittaria on hyvä tarkkailla mahdollisten vuotojen varalta.

Vesimittaritilan mittavaatimuksia

 • Vesimittarin asennuskorkeus lattiasta mitattuna saa olla alimmillaan 500 millimetriä ja ylimmillään 1000 millimetriä lattiasta.
 • Vesimittaritilan korkeuden on oltava vähintään 1600 millimetriä.
 • Jos kohteeseen tulee useampi mittari, mittarit asennetaan päällekkäin mittaritukkiin, joka tulee ottaa huomioon mittaritilan korkeudessa.
 • Vesimittarin eteen tulee jättää tilaa vähintään 600 mm (A) mittarin asentajan työskentelyä varten. Putken on oltava noin 130–150 mm (C) irti seinästä, että mittariteline on mahdollista asentaa. Mittarin pituus on 800–1 000 mm mittarin koosta riippuen.

vesimittaritilan_vaatimukset_2023.jpg

HSY:n asiakkaiden vesimittaritiloja koskevat määräykset kokonaisuudessaan