Vesimittaritilan vaatimukset

Vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että työskentelytila riittää hyvin vesimittarin asentamiseen, lukemiseen, huoltamiseen ja vaihtamiseen. Se on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 10 §)

Vesimittarin sijainti on syytä miettiä hyvin. Mittari tulee olemaan kiinteistössä koko sen elinkaaren ja kuumina kesinä mittarin pintaan tulee kondensoitumaan vettä. Tämä voi aiheuttaa hometta, ellei mittaritila ole ohjeiden mukainen.

Kiinteistön vesimittari asennetaan välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään.

Erityistä huomioitavaa:

  • Vesimittaritila tulisi varustaa lattiakaivolla.
  • Vesimittarin jäätymissuojauksen tulee olla asianmukainen.
  • Varmista, että vesimittarin sijainti suhteessa sähkökaappiin ja muihin sähkölaitteisiin on säädösten mukainen ja sähkölaite on roiskevesisuojattu asianmukaisesti.
  • Huolehdi, että vesimittarin ja lämmönvaihtimen välinen etäisyys on riittävä, jotta vesimittari ei vaurioidu kuumuudesta.
  • Mikäli kiinteistö liittyy kaukolämpöverkkoon, kaukolämpö- ja vesimittarit eivät voi sijaita päällekkäin.
  • Vesimittarin vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee olla esteetöntä.

Kiinteistö huolehtii suurten vesimittarien kannakoinnin, kun tonttijohdon koko on yli DN 63. Suojaputken tulee olla asennettuna ennen vesimittarin asentamista.