Vesihuollon tilaustyöt

Työntekijöitä pakettiautossa. Autossa näkyy putkiasentajan työkaluja.

HSY tekee tilaustyönä vesihuoltotöitä, kun kiinteistö liittyy tai on liittynyt vesihuoltoverkostoon pääkaupunkiseudulla. Vesihuoltotyöt ovat tilauksesta mahdollisia myös rakentamisen, remontoinnin tai vanhan rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Tee työtilaus ja ilmoita laskutustiedot työtilaus- ja liittymisportaalissamme, kun

  • kiinteistösi liittyy kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon 
  • vesi pitää sulkea tonttivesisulusta esimerkiksi tonttijohdon korjauksen vuoksi tai jos kiinteistölläsi tehtävät putkityöt edellyttävät veden sulkemista tonttivesisulusta
  • tonttivesijohtosi pitää haaroittaa
  • tarvitset vesimittarin siirtoa remontin tai putkitöiden takia
  • vesimittariventtiilit tai tonttivesisulkusi pitää korjata tai uusia
  • vesimittari pitää poistaa purettavasta rakennuksesta
  • vanhojen vesiliittymien ja viemäriliitosten tulppaus on tarpeen
  • jäätynyt vesimittarisi tulee vaihtaa sekä
  • tarvitset muita vesihuoltolaitokselta tilattavia töitä.
Asioi kanssamme verkossa.

HSY:n päävesimittarien määräaikaisvaihdot noin kymmenen vuoden välein tehdään maksutta eikä sitä varten tarvita erikseen työtilausta. Mikäli mittari pitäisi vaihtaa muusta syystä, tarvitsemme työtilauksen ennen kuin voimme tulla vaihtamaan mittarin.

Tilaa kiinteistösi sisäiset putkityöt sekä ennen liitostöitä tehtävä tonttijohdon asennus putkiliikkeeltä tai muulta pätevältä toimijalta. Huomioi, että vesimittarityöt tulee kuitenkin tilata HSY:ltä. Vesimittaritöitä ovat esimerkiksi päävesimittarin asennus, siirto ja poisto.

Työn tilaajaa laskutetaan työn ajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.