Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi behandlar effektivt avloppsvattnet från stadsbor och industri samt bygger och renoverar vattenförsörjnings- och avloppsnätet.

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi behandlar effektivt avloppsvattnet från stadsbor och industri samt bygger och renoverar vattenförsörjnings- och avloppsnätet.

Fel i vattnet, vattendistributionen eller vattenmätaren

Tillförlitligheten i huvudstadsregionens vattenledningsnät är mycket god. Ibland måste vi dock avbryta vattenförsörjningen, antingen på grund av plötsliga störningar eller planerat underhållsarbete. Se anvisningarna nedan om hur man agerar vid olika incidenter.

Störningar i vattenförsörjningen
2021-09-17 10:00:00

Vattenavbrott i Baggböle i Helsingfors 23.9.2021

2021-09-17 09:50:00

Vattenavbrott i Hertonäs i Helsingfors 21.9.2021

2021-09-17 09:20:00

Vattenavbrott i Bortre Tölö i Helsingfors 21.9.2021

2021-09-17 07:00:00

Vattenavbrott i Bredvik i Esbo 23.9.2021

Välkommen som vattenförsörjningens kund!

Förnuftig användning av vatten och avlopp

Mer än 40 procent av hushållets vattenförbrukning används till att tvätta sig. Dessutom står sköljning av toaletten, bespisning och tvättning av kläder för en betydande del av den dagliga vattenförbrukningen. Behärskar du avloppsetiketten? Använd avloppet och toaletten bara till det som de är avsedda för. Sortera skräpet i de sopbehållare som är avsedda för det.​​​​

Vattenavgifter

Vattenavgifterna gör det möjligt att leverera högklassigt dricksvatten till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen och effektivt rena avloppsvattnen för att skydda Östersjön. Vi täcker alla vattenförsörjningens kostnader med avgifterna från vatten och nätverksanslutningarna. 

 alt=””

Så här fungerar vattenförsörjningen

När du öppnar kranen, öppnar du samtidigt vattnets väg från våra vattenreningsverk längs vattenledningarna till dina fingertoppar. När du har använt vattnet hamnar det via avloppen i våra avloppsreningsverk. För att säkra vattnets väg bygger och underhåller vi ständigt vattenförsörjningsnätet. På så sätt säkerställer vi en oavbruten vattenförsörjningstjänst för mer än en miljon invånare.

Vattenförsörjningens verksamhet Besök vattenförsörjningen Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen 2017–2026 Dagvatten

Våra pågående projekt:

Avloppsreningsverket som byggs i Blombacken Sandkulla nya vattentorn