Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi behandlar effektivt avloppsvattnet från stadsbor och industri samt bygger och renoverar vattenförsörjnings- och avloppsnätet.

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi behandlar effektivt avloppsvattnet från stadsbor och industri samt bygger och renoverar vattenförsörjnings- och avloppsnätet.

Fel i vattnet, vattendistributionen eller vattenmätaren

Tillförlitligheten i huvudstadsregionens vattenledningsnät är mycket god. Ibland måste vi dock avbryta vattenförsörjningen, antingen på grund av plötsliga störningar eller planerat underhållsarbete. Se anvisningarna nedan om hur man agerar vid olika incidenter.

Störningar i vattenförsörjningen
2023-12-07 18:47:12

Helsingfors, Öppen, 2023-12-07 21:49:06

2023-12-07 12:40:00

Vattenavbrott i Brunakärr i Helsingfors 14.12.2023

2023-12-07 12:07:40

Espoo, Öppen, 2023-12-07 13:26:11

2023-12-05 12:00:00

Vattenavbrott i Bortre-Tölö i Helsingfors 11.12.2023

Flyttarens vattenärenden

Har du sålt eller köpt ett hus i huvudstadsregionen? Ska en hyresgäst flytta in i ett hus du äger? Meddela om ägarbyte eller beställ bruksavtal för hyresgästen.

Byggarens vattenärenden

Byggprojekt omfattar många faser och samarbetspartner. Observera att det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för anslutning till vattenförsörjningsnätet. Anslutningsprocessen kan i sin helhet ta upp till sex månader.

Vattenavgifter

Vattenavgifterna gör det möjligt att leverera högklassigt dricksvatten till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen och effektivt rena avloppsvattnen för att skydda Östersjön. Vi täcker alla vattenförsörjningens kostnader med avgifterna från vatten och nätverksanslutningarna. 

Förnuftig användning av vatten och avlopp

I huvudstadsregionen är hushållsvattnet mjukt, dvs. vattnets kalkhalt är låg. Därför krävs mindre tvättmedel än när vattnet är hårt.

Mer än 40 procent av hushållets vattenförbrukning används till att tvätta sig. Dessutom står sköljning av toaletten, bespisning och tvättning av kläder för en betydande del av den dagliga vattenförbrukningen.

Behärskar du avloppsetiketten? Använd avloppet och toaletten bara till det som de är avsedda för. Sortera skräpet i de sopbehållare som är avsedda för det.​​​​

Så här fungerar vattenförsörjningen

När du öppnar kranen, öppnar du samtidigt vattnets väg från våra vattenreningsverk längs vattenledningarna till dina fingertoppar. När du har använt vattnet hamnar det via avloppen i våra avloppsreningsverk. För att säkra vattnets väg bygger och underhåller vi ständigt vattenförsörjningsnätet. På så sätt säkerställer vi en oavbruten vattenförsörjningstjänst för mer än en miljon invånare.

Vattenförsörjningens verksamhet Besök vattenförsörjningen Dagvatten

Våra pågående projekt

Vattenförsörjningens investeringar Sandkullas gamla vattentornet