Vattenavbrott och störningar i vattendistributionen

Feljour 24 h

09 1561 3000

Gör så här innan du ringer:

Meddelanden relaterade till störningar i vattendistributionen

Så kallade normala störningsmeddelanden finns här ovanför. Tidsbestämda avbrott beror på underhållsarbeten i vattenförsörjningsnätet, medan oförutsedda störningar beror på rörbrott.

Om en störning berör ett mycket stort område och/eller invånarna behöver få anvisningar, sammanställs ett meddelande med anvisningar för situationen, som även publiceras på denna sida. Störningens omfattning och varaktighet avgör vilka informationskanaler vi använder.