Vattenavbrott och störningar i vattendistributionen

Feljour 24 h

09 1561 3000

Gör så här innan du ringer:

1

Kontrollera med fastighetsunderhållet eller disponenten att störningen i vattendistributionen inte orsakas av reparationsarbeten i din fastighet.

2

Om det är fråga om ett avbrott i distributionen av tappvarmvatten, ta kontakt med fastighetsunderhållet eller fjärrvärmebolaget. Vi ansvarar inte för uppvärmningen av tappvarmvatten eller för störningar i distributionen av varmvatten.

3

Du kan ringa vattenförsörjningens journummer för felanmälan när du vill anmäla störningar, såsom vattenläckage, vattenavbrott, en läckande vattenmätare, samt brunnslock som fattas eller är trasiga. På det här numret kan du också lyssna på ett meddelande om plötsliga störningar som repareras.

Meddelanden relaterade till störningar i vattendistributionen

Så kallade normala störningsmeddelanden finns här ovanför. Tidsbestämda avbrott beror på underhållsarbeten i vattenförsörjningsnätet, medan oförutsedda störningar beror på rörbrott. Se oförutsedda störningar här

Om en störning berör ett mycket stort område och/eller invånarna behöver få anvisningar, sammanställs ett meddelande med anvisningar för situationen, som även publiceras på denna sida. Störningens omfattning och varaktighet avgör vilka informationskanaler vi använder.